Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 02.03.2017 - 03.03.2017
Data dodania: 07.04.2016

Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi
Program konferencji:
 

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”


Miejsce Obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 Aula Danka
2. marca (czwartek)
9.00 – 9.15: rejestracja Uczestników
9.15 – 9.30: Powitanie Gości
9.30 – 13. 30: Sesja plenarna (1)
9.30 – 9.50: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Krauzowie i inni Herminii Naglerowej, czyli zapomniana saga galicyjska (UW)
9.50 – 10.10: mgr Aleksandra Drozd, O „geografii dusz i serc ludów” - relacje z afrykańskich podróży Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego (UMCS)
10.10-10.30: mgr Aleksandra Wasilewska, Reportaże podróżnicze Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego odczytane w perspektywie postkolonialnej (UKSW)
10.30 – 10.50: prof. Bolesław Faron, Międzywojenne reportaże z Brazylii (UP)
10.50. -11.10: mgr Joanna Popławska, Sęp, czyli o ciemnej stronie współczesnego reportażu (Uniwersytet Szczeciński)
11.10 – 11.30: dyskusja
11.30- 11.40: przerwa kawowa
11.40 – 12.00: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Zofia Nałkowska: prywatne/publiczne przestrzenie twórczości (UP)
12.00 -12.20: mgr Marzena Boniecka,, Pomiędzy tym, co było, a tym, co jest – twórczość Anieli Gruszeckiej dzisiaj, (UŚ)
12.20 -12.40: mgr Michał Ceglarek, Stanisław Rembek - batalista, samotnik i outsider , (UJ)
12.40 – 13.00: prof.UP dr hab. Jacek Rozmus, Polski epos wojenny. Juliusz Kaden-Bandrowski, Łuk, (UP)
Dyskusja: 13.00 -13.20
13.20 – 14.30: przerwa obiadowa
14.30 – 14.50: dr Iwona Gosik – Kapelińska, Temat dymitriad w powieści historycznej dwudziestolecia międzywojennego - na przykładzie "Złotej wolności" Z.Kossak-Szczuckiej i "Moskiewskich godów" S. Wyrzykowskiego, (UW)
14.50 -15.10: 10. dr Elżbieta Wróbel, "Katalog" powieści Emila Breitera, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
15.10-15.30: Dr Jakub Knap, Narracje szaleństwa" - w kręgu małych form prozatorskich Zbigniewa Uniłowskiego (UP) 
15.30-15.50: Dr Paweł Graf, “Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznej, (UAM)
15.50-16.10: dr Magdalena Stoch, Cudzoziemka" Kuncewiczowej czytana współcześnie (UP)
16.10 – 16.30: Dr Marta Wietrzyk-Iwaniec, Kobiecość, kobieta nowoczesna Jo Van Ammers-Kuller – Międzywojenna recepcja twórczości, (UAM)
Dyskusja: 16.30 -16.45
16. 45-17.05: dr Katarzyna Pławecka, Pamięć Limanowszczyzny w twórczości Władysława Dunarowskiego, (UP)
17. 05 - 17.15 dr Marcin Chruściel, Kariera i spuścizna kategorii dwudziestolecia międzywojennego we współczesnym dyskursie literaturoznawczym oraz historycznoliterackim, (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie)
17.15-17.35: Gaweł Janik, Żołnierskie Doświadczenia. Przedwojenna twórczość Adolfa Rudnickiego w ujęciu współczesnych badań nad męskością, (UŚ)
17.35 – 17.50: dyskusja
19.30 Uroczysta kolacja

3 marca (piątek)
9.10 -9.30: Dr hab. Adrian Uljasz, Proza dwudziestolecia międzywojennego na ekranie. Przypadek Zaklętych rewirów Janusza Majewskiego według powieści Henryka Worcella (Uniwersytet Rzeszowski) 
9.30 – 9.50: Prof. UG, dr hab. Marcin Całbecki, „Metafizyczna misja”. Ojciec i próby statuowania patriarchalnego porządku w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, (UG)
9.50-10.10: mgr Monika Szyszka, Humor w twórczości Brunona Schulza, (UŁ)
10.10 -10.30: mgr Sara Kurowska, Autokreacje Witkacego, (UŁ)
10.30-10.50: mgr Magdalena Baraniak, Kondycja i przyszłość artysty w powieściach i szkicach estetycznych Witkacego,(UW)
10.50. – 11.10: mgr Wiesław Setlak, Id, ego i deficyt superego w obrazie psychologicznym bohaterów Zazdrości i medycyny Michała Choromańskiego, (Uniwersytet Rzeszowski)
11.10-11.30 mgr Adrianna Alksnin, Chorzy i szpitale w prozie Michała Choromańskiego, (UJ)
11.30 -11.50: mgr Anna Skurska, Jak wygląda Rebeka Widmarowa? O „literaturze choromaniaków”, UŁ 
11.30-11.50: dyskusja
11.50-12.00: przerwa kawowa
12.00-12.20:dr hab. Aleksandra Chomiuk, Między geografią a polityką. O pewnym międzywojennym dyskursie krajoznawczym ,(UMCS)
12.20-12.40: dr Ewelina Radion, O doświadczeniu słuchania. Muzyka Szymanowskiego w prozie Lechonia i Iwaszkiewicza, (Uniwersytet Rzeszowski)
12.40-13.00: Prof. UWM Ewa Szczepkowska, Obraz dwudziestolecia międzywojennego we współczesnej polskiej powieści kryminalnej, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
13.00-13.20: Dr Joanna Warońska, Świadomość teatralna Antoniego Słonimskiego zapisana w debiucie prozatorskim, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Dyskusja: 13.20 – 13.40
13.40 – 14.00: Zamknięcie obrad i podsumowanie konferencji

 

 

Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie organizuje w dniach 2–3 marca 2017 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”. Celem konferencji jest spojrzenie na dorobek narracyjny międzywojnia w optyce najnowszych metod badawczych w literaturoznawstwie, antropologii i kulturoznawstwie oraz wskazanie, jakie dzieła odegrały istotną rolę w rozwoju literatury XX wieku i odeszły do lamusa historii, a jakie są aktualne i inspirujące do dzisiaj.
 
Podczas dyskusji eksperckiej w gronie specjalistów wytypowaliśmy niektóre zagadnienia godne rozważań, które przykładowo przytaczamy poniżej:
 • Dwudziestolecie międzywojenne – okres literacki wyznaczany przez dwa wydarzenia polityczne: odzyskanie niepodległości i tej niepodległości utratę (cezury wewnętrzne?);
 • Młodopolskie dziedzictwo literackie po roku 1918;
 • Przemiany w strukturze prozy narracyjnej (rozwój nauk psychologicznych, psychoanaliza Freuda);
 • Pytania o arcydzieła: „Ferdydurke” Gombrowicza, proza Schulza, „Sól ziemi” Wittlina;
 • Realizm, neorealizm lat trzydziestych, proza środowiskowa, proza o okresie dojrzewania;
 • Nowoczesność przeżywana po polsku: konteksty europejskie i światowe literatury międzywojennej (ujęte kulturowo; literatura wobec rzeczywistości swojego czasu i sztuki);
 • Głos krytyki literackiej: wybitne osobowości, formy, obiegi literackie;
 • Reportaż międzywojenny a współczesne teorie i metodologie badań literackich (np. badania postkolonialne);
 • Poszerzenie perspektywy odbiorczej : literatura popularna a kabaret, muzyka rozrywkowa, film i ich związki z literaturą dwudziestolecia;
 • Teorie gender a międzywojenna powieść psychologiczna;
 • Dziedzictwo dwudziestolecia a literatura polska po 1945 roku;
 • Syntezy dwudziestolecia;
 • Międzywojnie w Sieci;
 • Wydawnictwa współczesne wobec literatury dwudziestolecia.
To tylko niektóre, przykładowo podane tutaj tematy. Jesteśmy oczywiście zainteresowani każdą inną propozycją badawczą (związaną z tematyką konferencji). Liczymy na udział w tej konferencji literaturoznawców i kulturoznawców oraz antropologów i socjologów literatury zainteresowanych prozą dwudziestolecia międzywojennego.
 
Zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu i krótkim abstraktem należy przesyłać do 15 czerwca 2016 roku na adres mailowy: agaogonowska@poczta.onet.pl z dopiskiem „Dwudziestolecie" – w tytule wiadomości.
 
Opłata konferencyjna wynosi 360 zł; należy ją uiścić do 15 grudnia 2016 roku na konto uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (po otrzymaniu od organizatorów informacji zwrotnej o zaakceptowaniu referatu do wygłoszenia). Planujemy wydanie książki pokonferencyjnej.
Obrady odbędą się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, V Pietro, Instytut Filologii Polskiej). Strona konferencji będzie dostępna pod adresem: http://badania-media.up.krakow.pl/index.php/pl/ (w zakładce; Dwudziestolecie Międzywojenne).
 
Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Informacje

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.