Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 08.06.2017 g.08:30 - 09.06.2017 g.13:30
Data dodania: 23.01.2017

Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Olsztyn
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową organizowaną przez Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury oraz Zakład Literatury Dawnej i XIX Wieku w Olsztynie.

Miejscem obrad będzie siedziba Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1.​

Badania nad historią kobiecego pisania prowadzone są interdyscyplinarnie. Swoim zakresem obejmują literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, historię, socjologię i inne pokrewne nauki. Na ten temat zorganizowano, szczególnie po 1989 roku, liczne seminaria, konferencje, debaty, opublikowano niemało wyników badań. W tym nurcie umieścić można również olsztyńską konferencję z 2015 roku podejmującą szeroko rozumiane zagadnienie tożsamości kobiet w Polsce, także definiowanej przez nie same w różnych formach przekazu. Nawiązując do tego wydarzenia, pragniemy ponownie podjąć zagadnienia związane z tematem historii kobiet (herstory) i ich oddziaływania na odbiorcę poprzez słowo pisane. Do dyskusji zapraszamy reprezentantów różnych ośrodków i dyscyplin, mając nadzieję, że nasza propozycja zainteresuje również badaczy-mężczyzn, którzy spojrzą na kobiece pisanie z perspektywy innej płci.

Rola kobiet w historii polskiego piśmiennictwa jest dziś w publicznym dyskursie niepodważalna i jednocześnie wciąż niedoceniona. Podobnie jest z opisem cech stylu kobiecego pisania i charakterystyką wiodących tematów. W piśmiennictwie zachodnim wpływ na dyskutowanie o tych wyróżnikach mają  poglądy Elaine Schowalter określone mianem ginokrytki i Nancy K. Miller twórczyni terminu arachnologia. W Polsce brakuje wiążących ustaleń, które w sposób jednoznaczny klasyfikowałyby kobiece pisanie, choć starały się o to niejednokrotnie badaczki tego zagadnienia: Maria Janion, Grażyna Borkowska, Ewa Kraskowska, Inga Iwasiów czy Krystyna Kłosińska. Istotna wydaje się także odpowiedź na pytanie: czy w ogóle możliwa i potrzebna jest owa jednoznaczność?

Niewątpliwie doniosłym wydarzeniem było opublikowanie leksykonu polskiej literatury pisanej przez kobiety w 2000 roku pt. "Polskie pisarki od średniowiecza do współczesności", pod redakcją Grażyny Borkowskiej, Małgorzaty Czermińskiej i Ursuli Phillips. Warto podkreślić, iż ta tak bardzo potrzebna synteza powstała dopiero na początku XXI wieku, a zatem nie tak dawno. W związku z tym proponujemy dalsze rozwijanie dyskursu wokół tematów i form kobiecego pisania od czasów najdawniejszych do współczesności, sądzimy bowiem, że wiele jest jeszcze do powiedzenia.

Organizatorom konferencji przyświeca idea formułowania różnorodnych refleksji na temat sposobów kobiecego pisania. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń związanych z indywidualnymi badaniami uczestników konferencji, prowadzonymi w  swoich „laboratoriach” naukowych. Interesuje nas zespół zagadnień, który koncentruje się wokół następujących problemów:

  • historia polskiej literatury kobiecej;
  • metodologia badań nad polskim kobiecym pisaniem;
  • ginokrytyka Elaine Schowalter i arachnologia Nancy K. Miller a praktyka polska;
  • kultura współczesna i jej wpływ na pisanie kobiet;
  • pisanie kobiet a preferowane idee, tematy, gatunki;
  • język a  płeć;
  • uwagi i  wyróżniki stylu kobiet piszących;
  • wyróżniające się stylem kobiecym warsztaty pisarek.

Po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o uiszczenie opłaty w kwocie 350 zł do 10 maja 2017 na konto bankowe nr: 52 1030 1986 2700 0000 1488 0070 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn z dopiskiem „Kobiece pisanie”.

W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM
dr hab. Iwona Maciejewska
dr Kamila Bialik
mgr Aleksandra Bączek
mgr Dawid Kraszewski
mgr Agnieszka Piekarska
mgr Katarzyna Witkowska

​Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1; 10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

______________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM KONFERENCJI:

  • czwartek, 8 czerwca

Od 8.30 – rejestracja uczestników

Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka, parter

9.00–9.30 – otwarcie obrad, powitanie gości

9.30–9.50 – dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. UKW w Bydgoszczy, Kobiety w publicystyce i krytyce literackiej powojennego dziesięciolecia.

9.50–10.10 – dr hab. Katarzyna Skowronek, prof. AGH w Krakowie, dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM w Olsztynie,  Konstruowanie kobiecości w dyskursie na przykładzie wypowiedzi premier Ewy Kopacz.

10.10–10.30 – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM w Olsztynie,  Być inną – o kategorii różnicy w autobiograficznych wypowiedziach kobiet XX i XXI wieku.

Dyskusja

11.00–11.30 – przerwa kawowa, hol przy Auli Teatralnej

11.30–11.50 – dr hab. Antoni Czyż, prof. UPH w Siedlcach, Magdalena Mortęska i jej proza w epoce baroku. Teksty kobiety czy kobiece?

11.50–12.10 – dr hab. I. Maciejewska, UWM w Olsztynie, Matczyne błogosławieństwa i porady. Autorki czasów saskich dla swych córek.

12.10–12.40 – dyskusja

12.40–13.20 – prezentacja „Biuletynu Polonistycznego” –  mgr Mariola Wilczak, IBL PAN, Przemysław Górecki, UAM.

13.30–14.30 – przerwa obiadowa, Centrum Konferencyjne UWM, ul. Dybowskiego 11.

OBRADY W SEKCJACH:

Sekcja A – sala 131a, I piętro

15.00–15.20 – dr Sabina Świtała, Wrocław, Arachne literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku.

15.20–15.40 – dr Marcin Jauksz, UAM w Poznaniu, Bańki mydlane. Studia o wychowaniu panien księdza Dupanloup i Wandy Marrené-Morzkowskiej a retoryka prozy Elizy Orzeszkowej w cyklu „Z różnych sfer”.

15.40–16.00 – mgr Maria Ciostek, UW, Eliza Orzeszkowa przeciwko kobiecemu stylowi pisania.

Dyskusja

16.45–17.15 – przerwa kawowa, sala 132, I piętro

17.15–17.35 – Dominika Nowicka, UAM w Poznaniu, Szaleństwo, taniec, spektakl. Anomalie kobiecości w "Balu wariatek w Salpêtrière" Gabrieli Zapolskiej.

17.35–17.55 – Izabela Sobczak, UAM w Poznaniu, Męski głos niewieści. "Z dzienniczka kobiety" Wincentego Kosiakiewicza.

17.55–18.15 – mgr Krystyna Gielarek-Gorczyca, URz, „Umiera tak jak Swen. Powieść dla dzieci!”. Walka o kształt polskiej literatury dla dzieci i młodzieży w twórczości krytycznoliterackiej Anieli Gruszeckiej.

Dyskusja

16.00–16.20 – dr Magdalena Dziugieł-Łaguna, UWM w Olsztynie, Negatywistyczna osobowość kobieca w "Chamie" Elizy Orzeszkowej.

Sekcja B, sala 131b, I piętro​

15.00–15.20 – dr hab. Adam Fitas, prof. KUL, Ciało w „dziennikach” Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej.

15.20–15.40 – lic. Maria Pawelczak, UAM w Poznaniu, Pisząc ciałem – w stronę kobiecej poetyki łagrowej.

15.40–16.00 – mgr Krzysztof Witczak, UAM w Poznaniu, Projekty ciał w polskiej najnowszej prozie kobiecej.

16.00–16.20 – Przemysław Górecki, UAM w Poznaniu, Czytając kobietę, pisząc mężczyznę. Studia nad męskościami jako twórcze rozwinięcie metodologii „kobiecego” literaturoznawstwa. 

Dyskusja

16.45-17.15 – przerwa kawowa, sala 132, I piętro

17.15–17.35 – mgr Kinga Perużyńska, UWM w Olsztynie, Warszawski okres twórczości Zinaidy Gippius (1920–1921).

17.35–17.55 – mgr Anna Rucińska, UJ w Krakowie, Mistrzynie w cieniu mistrzów: Joanna Guze oraz Zofia Karczewska-Markiewicz.

17.55–18.15 – mgr Agata Stecewicz, UwB, W cieniu sławnego męża. Emigracyjna twórczość Barbary Toporskiej.

Dyskusja

Sekcja C, sala 130, I piętro

15.00–15.20 – Aneta Krasińska, UwB, Biografistyka prasowa Marii Ilnickiej.

15.20–15.40 – mgr Mariola Wilczak, IBL PAN, Między impresyjnością a intelektualizmem. O języku twórczości poetyckiej i eseistycznej Julii Dickstein-Wieleżyńskiej.

15.40–16.00 – mgr Urszula Motyka, KUL, Trudne i ważne słuchowiska radiowe Agaty Koss-Dybały i Małgorzaty Żurakowskiej.

16.00–16.20 – mgr Paulina Kicińska, UJ w Krakowie, Kobiece reportaże autobiograficzne – „Kruchy lód. Dziennikarze na wojnie” Anny Wojtachy oraz „Inny front” Miłady Jędrysik.

Dyskusja

16.45–17.15 – przerwa na kawę, sala 132, I piętro

17.15–17.35 – mgr Justyna Zaborowska, UWM w Olsztynie, „Nigdy nie zaczynam pisać od pierwszego zdania” – rozważania o formie i stylu w twórczości Agaty Tuszyńskiej.

17.35–17.55 – mgr Elżbieta Pietluch, UO, Aktywność pisarska w mediach społecznościowych. Casus Wioletty Grzegorzewskiej.

17.55–18.15 – mgr inż. Sylwia Wiśniewska, WSG w Bydgoszczy, Poradnik bizneswoman. Idee prowadzące do osiągnięcia sukcesu w odniesieniu do współczesnych wymogów kultury na przykładzie publikacji Kamili Rowińskiej.

Dyskusja

19.00 – uroczysta kolacja, Restauracja Kortowska, ul. J. Heweliusza 28

  • piątek, 9 czerwca

OBRADY W SEKCJACH:

Sekcja A – sala 131a, I piętro

9.00–9.20 – mgr Sylwia Kawska, UG, Dialogi damy z kawalerem. O poezji miłosnej Antoniny Niemiryczowej.

9.20–9.40 – dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM w Olsztynie, Fauniczna gra przeciwieństw. Inspiracje böcklinowskie w wierszu "Wieczór wiosenny" Zofii Gordziałkowskiej.

9.40–10.00 – mgr Agnieszka Piekarska, UWM w Olsztynie, Wanda Karczewska jako autorka wierszy socrealistycznych.

10.00–10.20 – dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, UKW w Bydgoszczy, Dyskurs miłosno-maladyczny w poezji Ludmiły Marjańskiej.

Dyskusja

11.00–11.30 przerwa kawowa, sala 132, I piętro

11.30–11.50 – dr Kamila Bialik, UWM w Olsztynie, A czy poezja także nie jest więzieniem – o poetyckiej twórczości Niny Andrycz.

11.50–12.10 – dr Edyta Sołtys-Lewandowska, UAM w Poznaniu, „Mgławicowa niedookreśloność”. Miejsce poezji kobiet w kanonie literatury XX i XXI wieku.

12.10–12.30 – mgr Klaudia Łachacz, UW, Poetycki zwierzy(e)niec Agnieszki Osieckiej.

12.30–12.50 – mgr Ewa Kuliś, UG, Forma(n)tka. Na tropach sprzężenia materii i formy w poezji Joanny Mueller.

Dyskusja

Sekcja B, sala 131 b, I piętro

9.00–9.20 – mgr Agnieszka Kania, UJK w Kielcach, Życie codzienne i relacje rodzinne w międzywojennej Polsce w świetle w twórczości Magdaleny Samozwaniec.

9.20–9.40 – mgr Katarzyna Iwańczuk, UwB, Maria Rodziewiczówna a problem emancypacji kobiet.

9.40–10.00 – dr hab. Ewa Górecka, prof. UKW w Bydgoszczy, Zmierzyć się z kiczem. O prozie Joanny Bator.

10.00–10.20 – mgr Marzena Samojlik-Podolska, UJK w Kielcach, Pajęcza sieć Joanny Bator, czyli co można znaleźć na wyspie w kształcie łzy. 

Dyskusja

11.00–11.30 – przerwa na kawę, sala 132, I piętro

11.30–11.50 – dr Mirosław Gołuński, UKW w Bydgoszczy, Powieść historyczna a kobiecość. Przypadek Elżbiety Cherezińskiej.

11.50–12.10 – mgr Matylda Zatorska, URz, Feminizacja historii w najnowszej powieści historycznej.

12.10–12.30 – mgr Edyta Janiak, UŁ, „Absolutna amnezja” Izabeli Filipiak jako powieść lesbijska.

12.30–12.50 – mgr Barbara Więckowska, USz, Prywatne mikronarracje w literaturze kobiecej na przykładzie prozy Ingi Iwasiów („Bambino”, „Ku Słońcu”, „Na krótko”).

Dyskusja

13.30 – obiad, Centrum Konferencyjne UWM, ul. Dybowskiego 11

Informacje

Adres:
Wydział Humanistyczny UWM, ul. Kurta Obitza 1, Olsztyn
Data zgłaszania prelegentów:
01.05.2017 21:30
Data zgłaszania uczestników:
01.05.2017 21:30
Opłata:
350 zł

Zobacz także

02.06.2017

Rozważna i/czy romantyczna - kobiecość na przestrzeni wieków / I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Celem spotkania jest dyskusja na temat wizerunku i roli kobiety na przestrzeni wieków w ujęciu historycznym, filozoficznym, językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Konferencja stanowi również doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowego stanu badań z zakresu historii kobiet, nakreślenia nowych problemów badawczych, a także integracji środowiska przedstawicieli nauk humanistycznych zajmujących się omawianą tematyką.

18.10.2018

Kobiety na zesłaniu: XVIII - XX wiek. Historia, źródła, problemy

Zespółu Archiwum Kobiet IBL PAN zaprasza na wykład dr Swietlany Muliny "Kobiety na zesłaniu: XVIII-XX w.: historia, źródła, problemy", który odbędzie się w czwartek 18 października w sali 144 o godzinie 16:00.

19.04.2017

Seminarium z cyklu „Duchowość kobiet”

Serdecznie zapraszamy na piąte seminarium z cyklu „Duchowość kobiet” organizowane przez zespół Archiwum Kobiet IBL PAN oraz Instytut Religioznawstwa UJ. Gościniami spotkania będą pisarka Justyna Bargielska i artystka sztuk wizualnych Ada Karczmarczyk. Wystąpią one z krótkimi prezentacjami, które będą punktem wyjścia do dyskusji.

11.10.2017

Kultura wykluczenia? V odsłona: Kobiety

Pojęcie wykluczenia towarzyszy niemalże wszystkim refleksjom na temat współczesnej kultury. Wywołuje niejasności, prowokuje do dyskusji, rodzi pytania. Pojawia się w różnych kontekstach i rozważane jest na wielu płaszczyznach. Wydaje się być cechą integralną każdej kultury, pojawiając się niczym antyteza każdego systemu i porządku budowanego w kulturowych kategoriach. Funkcjonuje w refleksji nad językiem, myśleniem, poznaniem. W piątej już odsłonie naszego cyklu proponujemy przyjrzeć się sytuacji kobiet. Z jednej strony w kulturze Zachodu kobiety wywalczyły sobie równouprawnienie, pojawia się jednak pytanie o realność uzyskanych przez nie praw. Czy rola kobiety jest rzeczywiście równoprawna do roli mężczyzny,czy kobieta tyle samo zarabia, czy nie musi wybierać między zawodową karierą a domem, czy wolna jest od seksistowskich uwag i czy szanowana jest jej seksualność i cielesność? Z drugiej strony pozycja kobiety w wielu rejonach świata całkowicie ją uprzedmiatawia i czyni poddaną mężczyźnie. Czy jednak nie ma w świecie muzułmańskim feministek? Czy prawa człowieka są dla wszystkich? Połowa ludzkości to kobiety, często niezauważane, marginalizowane, wyśmiewane, „za stare”, „za grube”, „za głupie”, „zbyt emocjonalne”. Nasze debata o wykluczeniu będzie analizować nie tylko stereotypy, przyzwolenie na przemoc wobec kobiety, brak realnego równouprawnienia, wykluczenie, ale również będzie chciała pokazać możliwości kobiet, ich siłę i wkład, obecny pomimo umniejszania ich roli, w kształtowanie się kultur. Dlatego proponujemy przyjrzeć się takim zagadnieniom jak: 1. Równouprawnienia – fakty czy jedynie puste deklaracje, 2. Ciało kobiety, 3. Niepełnosprawność kobiet, 4. Przypisane kobietom role – stereotypowe i współcześnie formułowane, 5. Emigracja kobiet, 6. Starość kobiet, 7. Społeczne zaangażowanie kobiet i ich możliwości polityczne, 8. Kobieta w przestrzeni publicznej, 9. Miejsce kobiety na rynku pracy, 10. Seksizm – ukryty i jawny, 11. Mobbing wobec kobiet, 12. Feminizm i jego współczesne znaczenie , 13. Ideologizacje kobiety, 14. Mity kobiecości, 15. Kobieta w popkulturze (gry wideo, gry RPG, komiks, serial, film). Czekamy na Państwa abstrakty do końca października (max. 200 słów, prosimy przesłać na adres: kulturawykluczenia.konferencja@gmail.com). Przewidziane jest wydanie drukiem najciekawszych artykułów w książce monograficznej z cyklu „Perspektywy ponowoczesności”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a ponieważ nikogo nie wykluczamy, zaproszenie nasze skierowane jest zarówno do szacownego grona naukowców z tytułem profesorskim, jak i do zaczynających swą ścieżkę nauki studentów. Liczy się myślenie i nauka.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.