Polish Studies Newsletter
Date of the event: 23.05.2016 g.09:00 - 24.05.2016 g.17:00
Added on: 11.05.2016

Być jak Byrscy. Pedagogika i edukacja teatralna, teatroterapia. Ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Irenie i Tadeuszowi Byrskim

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators, Others
ORGANIZATORZY:
Pracownia Teatru, Filmu i Nowych Mediów
Zakład Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kieleckie Towarzystwo Naukowe
współpraca:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

PROGRAM:

niedziela 22 maja, godz. 19.00 - spektakl „Samotność pól bawełnianych” Bernarda Marie Koltèsa w reżyserii Radosława Rychcika, Teatr im. Stefana Żeromskiego, ul. Sienkiewicza 32
 
poniedziałek 23 maja
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Filologii Polskiej, ul. Świętokrzyska 15 budynek G, sala B3
9.00 – 9.30 - rejestracja uczestników
9.30 – 9.45 - otwarcie konferencji
9.45 – 10.15 - dr hab. Marta Meducka, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego: Wykład inauguracyjny – Irena i Tadeusz Byrscy w Kielcach (1952–1958)
10.15 – 11.00
Przewodniczy dr hab. Marta Meducka, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
– dr Alina Bielawska, Kielce: Fenomen Byrskich – teatr ponad wszystkim
– mgr Paulina Drozdowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Stan badań nad działalnością artystyczną i pedagogiczną Ireny i Tadeusza Byrskich
11.00 – 11.30 - przerwa na kawę
11.30 – 12.30
Przewodniczy dr hab. Anna Sobiecka prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku.
– mgr Milena Kot, Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Spektakle Ireny Byrskiej na scenie Teatru im Stefana Żeromskiego w Kielcach
– dr Monika Bator, Uniwersytet Jana Kochanowskiego: „Słowo Ludu” o Teatrze Byrskich. Uwagi,impresje, opinie na łamach kieleckiego dziennika
– mgr Agnieszka Kania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Klasycznie, kontrowersyjnie, wybitnie. Dramaty autorów zagranicznych w realizacji Tadeusza i Ireny Byrskich w Państwowym Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
12.30 – 13.00 - dyskusja
13.00 – 14.30 - przerwa obiadowa
14.30 – 16.00
Przewodniczy prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Akademia Teatralna w Warszawie
– dr Elżbieta Kołdrzak, Uniwersytet Łódzki: „To było moim marzeniem...” – rozmowy z Ireną Byrską
– dr hab. Anna Sobiecka, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku: Byrski „na dalekiej północy”. Nieznany epizod działalności Tadeusza Byrskiego
– dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach: Paideia jako ideał wychowawczy w twórczości i działalności Ireny i Tadeusza Byrskich
– prof. dr hab. Edward Krasiński, Instytut Sztuki PAN: Uwagi o teatrze Byrskich
16.00 – 16.30 - dyskusja
16.30 – 17.00 - przerwa na kawę
17.00 – 18.00
Przewodniczy prof. dr hab. Edward Krasiński, Instytut Sztuki PAN.
– prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Akademia Teatralna w Warszawie: Irena Byrska – niestrudzony pedagog teatralny
– dr hab. Diana Poskuta-Włodek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Teatralna edukacja Byrskich
– mgr Magdalena Helis-Rzepka, Kielce: Kieleckie dotknięcie Byrskich. Teatralno–pedagogiczne inspiracje w życiu kulturalnym miasta
18.00 – 18.30 - projekcja filmu dokumentalnego „Gdzie jest nasz dom?” (1945), w reżyserii Ireny i Tadeusza Byrskich
18.30 – 19.00 - dyskusja
19.00 - kolacja
 
wtorek 24 maja
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Filologii Polskiej, ul. Świętokrzyska 15 budynek G, sala B 3
10.00 – 11.00
Przewodniczy dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
– mgr Dorota Ogrodzka, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Teatr Polski w Bydgoszczy: Dramaturgie w procesie. O tworzeniu snów w pedagogiczno – teatralnej pracy z amatorami i aktorami
– mgr Urszula Motyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Patrząc oczami duszy. O wprowadzeniu osób niewidomych w świat teatru
– mgr Karolina Gregorczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego – Śmiech to zdrowie – o terapeutycznych właściwościach performansu na przykładzie działalności Fundacji „Dr Clown”
11.00 – 11.30 - przerwa na kawę
11.30 – 12.30
Przewodniczy dr hab. Marzena Marczewska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
– mgr Justyna Czarnota, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie: Wpływ programów realizowanych przez Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego na rozwój pedagogiki teatru w Polsce
– dr Joanna Zdebska-Schmidt, Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa: Między muzeum a teatrem. Program edukacyjny Oddziału Teatralnego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
– dr hab. Juliusz Tyszka, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: Obozy teatralne studentów kulturoznawstwa UAM (1979–1992) – szkoła teatru i szkoła życia
12.30 – 13.00 - dyskusja
13.00 - przerwa obiadowa
15.00 – 19.00
Teatr im. Stefana Żeromskiego, ul. Sienkiewicza 32
15.00 - otwarcie wystawy poświęconej Irenie i Tadeuszowi Byrskim
15.30 – 16.45 - Być jak Byrscy – spotkanie z udziałem Marii Agnieszki Byrskiej-Zaczykowej, Marii Katarzyny Byrskiej, Marii Krzysztofa Byrskiego, Magdaleny Helis-Rzepki, Witolda Tokarskiego.
Prowadzenie – Diana Poskuta-Włodek.
16.45 - zamknięcie konferencji
17.00 - spektakl „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” Swietłany Aleksijewicz w reżyserii Elżbiety Depty
 
KOMITET NAUKOWY:
dr hab. prof. UJK Janusz Detka
dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska
dr hab. prof. UJK Andrzej Kominek
prof. dr hab. Dariusz Kosiński, UJ
dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska
dr hab. prof. UJK Marta Meducka
prof. dr hab. Zbigniew Osiński, AT
dr, prof. AT Barbara Osterloff
dr hab. Diana Poskuta-Włodek, UJK
dr hab. prof. UJK Piotr Zbróg
KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska, Kierownik Pracowni Teatru, Filmu i Nowych Mediów
prof. dr hab. Marek Jóźwiak, Prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego
dr hab. Diana Poskuta-Włodek, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Sekretariat konferencji: mgr Paulina Drozdowska, mgr Karolina Gregorczyk, mgr Milena Kot
Kontakt: bycjakbyrscy@gmail.com
 

Information

Added on:
11 May 2016; 10:39 (Magdalena Płusa)
Edited on:
13 May 2016; 16:57 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.