Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.04.2017 - 26.04.2017
Added on: 22.04.2017

Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura / III Międzynarodowa Konferencja Online

Type of the event:
Conference
City or town:
Płock

Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Przykładowe zakresy tematyczne, których mogą dotyczyć referaty prezentujące nowe, innowacyjne spojrzenie na omawiane zagadnienia:

 • akwizycja języka

 • analiza językoznawcza

 • analiza literaturoznawcza

 • aspekty kulturowe

 • badania korpusowe

 • język a rynek pracy

 • język we współczesnym świecie

 • najnowsze teorie nauczania języka

 • nowe spojrzenie na tradycyjne zagadnienia metodyczne

 • pragmatyka

 • programy nauczania

 • psycholingwistyka

 • rola elementów kultury w rozwoju języka

 • rozwój języka

 • semantyka

 • socjolingwistyka

 • translatoryka

 • nowe technologie w badaniach i nauczaniu

 • uczenie się języka, itp.

Komitet naukowy:

 • Prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska Tomaszczyk (PWSZ Konin, Uniwersytet Łódzki, Polska)

 • Prof. zw. dr hab. Jadwiga Uchman (Uniwersytet Łódzki, PWSZ Płock, Polska)

 • Prof. dr hab. Agnieszka Kaleta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska)

 • Prof. dr hab. Przemysław Krakowian (Uniwersytet Łódzki, PWSZ Płock, Polska)

 • Prof. dr hab. Waldemar Skrzypczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

 • Prof. dr hab. Kamila Turewicz (AHE Łódź, Polska)

 • Prof. dr hab. Ewa Waniek-Klimczak (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Komitet organizacyjny:

 • dr Ewa Chojnacka – Dziekan WNHS PWSZ Płock, Polska

 • dr Aneta Dłutek – organizator, Kierownik Zakładu Filologii WNHS PWSZ Płock, Polska

 • mgr Danuta Pietrzak – organizator, WNHS PWSZ Płock, Polska

 • inż. Piotr Felczak – obsługa techniczna

Ważne daty:

 • Zgłoszenie udziału – do 11.04.2017 (formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji)

 • Przesłanie abstraktu (do 250 słów) – do 05.03.2017

 • Informacja o przyjęciu propozycji referatu – do 10.03.2017

 • Przesłanie referatu – do 11.04.2017

 • Przesłanie referatu do publikacji w recenzowanym tomie – 30.09.2017

 • Dokonanie opłaty za publikację w recenzowanym tomie – 30.09.2017

Kontakt: a.dlutek@pwszplock.pl.

Information

Application deadline for participants:
11.04.2017 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.