Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.11.2016 - 25.11.2016
Added on: 08.04.2016

Muzyka i muzyczność w literaturze od romantyzmu do czasów najnowszych

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Po blisko siedmiu latach od zorganizowanej w Łodzi w grudniu 2009 roku konferencji "Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych", zgodnie z sugestiami wielu jej uczestników, proponujemy ponowne spotkanie i podjęcie refleksji na temat muzycznych inspiracji i kontekstów dzieł literackich powstałych w XIX i XX wieku oraz w początkach bieżącego stulecia. Rozszerzając zakres przedmiotowych poszukiwań o utwory z czasów romantyzmu, chcemy jednak, by tak jak wtedy pole rozważań podejmowanych podczas obrad wyznaczały zarówno zagadnienia podstawowe – tj. muzyczność w warstwie brzmieniowej utworów literackich (tzw. muzyczność I), muzyka jako temat, motyw, „przedmiot przedstawiony” w dziełach literackich (tzw. muzyczność II) oraz muzyka jako inspiracja formalno-konstrukcyjna utworu literackiego (tzw. muzyczność III) – jak i kwestie związane ze sferą badań muzyczno-literackich (np. twórczość tekstowa motywowana muzycznym przeznaczeniem – w pieśniach i piosenkach). Chcemy też, by w ramach konferencji mogła być podjęta refleksja nad pisarstwem muzyków – ich twórczością literacką czy eseistyczną (w tym pamiętnikarską i diarystyczną) oraz publicystyczną, a także nad zagadnieniem literackiej recepcji przemian stylistyczno-formalnych muzyki i przeobrażeń w dziedzinie jej „obiegu” na przestrzeni dwu minionych stuleci.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy historyków i teoretyków literatury, a także teoretyków kultury, muzykologów oraz muzyków. Na zgłoszenia referatów oczekujemy do 15 października 2016 roku, a na zgłoszenia uczestnictwa w obradach konferencji (od osób nieprzedstawiających referatu) — do 31 października 2016 roku. Program konferencji zostanie zamknięty na początku listopada 2016 roku.
 
Prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej kierownika naukowego konferencji jurwis@t-system.com.pl: [1] tematu planowanego wystąpienia (nie dłuższego niż 20 minut) wraz z krótkim opisem jego tez i zakresu oraz [2] karty zgłoszenia, zawierającej dane osobowe, informację o miejscu pracy, adres do korespondencji, e-mail, telefon (komórkowy), a także rezerwację noclegów i posiłków. Opłata konferencyjna, obowiązkowa dla osób zgłaszających referat, wynosi 300 zł (dla doktorantów 150 zł); nie obejmuje ona kosztów noclegów i wyżywienia – zostanie przeznaczona w całości na sfinansowanie publikacji pokonferencyjnej.
 
Wpłat prosimy dokonywać na konto: 96  1240  3028  1111  0010  2943  1767 do 31 października 2016 roku. W tytule wpłaty prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz zaznaczyć: "Udział w konferencji Muzyka i muzyczność w literaturze". Należy także wpisać wszystkie dane niezbędne do późniejszego wystawienia właściwej faktury; jeśli faktura ma być wystawiona na uczelnię (instytucję) – jej nazwę, adres, NIP, jeśli na osobę fizyczną – jej personalia i adres.
 
Oferujemy Uczestnikom możliwość zarezerwowania noclegów i posiłków w planowanym miejscu obrad (formularz załączony do niniejszego zaproszenia) – w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18; dla jednej osoby koszt noclegu razem ze śniadaniem wynosi ok. 100 zł, a jednodniowe koszty obiadu i kolacji – ok. 50 zł.
 
Komitet Organizacyjny konferencji:
  • prof. dr hab. Jacek Brzozowski (Uniwersytet Łódzki),
  • dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Cieślak (Uniwersytet Łódzki),
  • dr hab. prof. nadzw. UŚ Joanna Dembińska-Pawelec (Uniwersytet Śląski),
  • dr hab. prof. UJ Andrzej Hejmej (Uniwersytet Jagielloński),
  • dr Lidia Ignaczak (Uniwersytet Łódzki),
  • dr Małgorzata Lisecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
  • dr hab. prof. nadzw. UŁ Krystyna Pietrych (Uniwersytet Łódzki),
  • dr Anna Tenczyńska (Uniwersytet Warszawski),
  • dr hab. Jerzy Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki).

See also

30.03.2016

Konferencja MUTE: Popular Music Studies (Muzyka, Uniwersytet, Technologia, Emocje)

 Problemy wynikające z trudności w mówieniu o muzyce, jak i rosnące zainteresowanie zjawiskami niebezpośrednio związanymi z muzyką popularną doprowadziły do momentu, w którym konieczne wydaje się organizacja spotkania, które zainicjuje zintegrowane studia nad muzyką popularną. Popular Music Studies, dziedzina która w krajach anglosaskich ma już własną kilkunastoletnią tradycję, w Polsce jest polem badawczym jeszcze wyraźnie niedookreślonym, a jednocześnie od lat wydaje się kuszącą okazją do prób stworzenia nowego języka i słownika w mówieniu o muzyce popularnej. Studia nad muzyką popularną, jakie chcemy przedsięwziąć to zarówno transdyscyplinarny namysł nad zjawiskami muzycznymi i strukturami dźwiękowymi, ale także próba stworzenia własnych metod badawczych, a przede wszystkim określenie przedmiotu. Ideą przyświecającą naszemu spotkaniu jest także próba podjęcia badań nad muzyką popularną w działaniu, z związku z tym proponujemy uczestnikom, oprócz tradycyjnych form konferencyjnych, warsztaty oraz laboratoria, w czasie których możliwe będzie podjęcie dyskusji zarówno z twórcami muzyki i tekstów, producentami dźwięków, a także organizatorami wydarzeń muzycznych. Zależy nam na tym, by zaakcentować fakt, że muzyka popularna jest zjawiskiem złożonym, a przez to nie tylko transdyscyplinarnym ale także transinstytucjonalnym.

01.10.2016

Dialog sztuk: Literatura i muzyka / Międzynarodowa konferencja naukowa

Nadużywana teza Hegla o „końcu sztuki“, którą rozumieć można nie tyle jako koniec sztuki, co jako „koniec jej dominującej roli jako uniwersalnej formy orientacji” (A. Gehtmann / Stiefert) została podjęta na nowo przez myślicieli XX wieku – m. in. Heideggera, Arnolda Gehlena i Adorna. Niezależnie od osobistego podejścia do idei postmodernizmu jesteśmy świadkami nieodwracalnie, jak się wydaje, zmieniającego się statusu sztuki, także literatury. Najradykalniej wyraził to Peter von Zima w analizie europejskiej powieści o artyście z roku 2008, stawiając tezę o ubezwłasnowolnieniu sztuki i literatury przez gospodarkę oraz o postępującej marginalizacji sztuki i literatury a także literaturoznawstwa, coraz bardziej ustępującego pola kulturoznawstwu.

07.11.2016

Pracownia Słów Ważnych 2016

Pracownia Słów Ważnych 2016 Magia słowa jest niepodważalna – słowa kreują nasz świat oraz warunkują jego postrzeganie. Mają moc tworzenia i niszczenia. Budują wizerunek, definiują tożsamość oraz określają istotę człowieka, który za pomocą słów sprawuje kontrolę nad rzeczywistością, dominując nad pozostałymi mieszkańcami Ziemi.

19.02.2017

International Conference Music Across Media: Functions, Convergence, Meaning

Music scores for Star Wars or Indiana Jones have undoubtedly inscribed themselves in popular imagination, not only illustrating the movies, but also co-creating their transmedial storyworlds. One should not forget, at the same time, that movie, TV series or video game soundtracks featured also critically acclaimed soundtracks, such as music to Dracula or, more contemporarily, BAFTA-winning OST for Deus Ex: Human Revolution by Michael McCann. Correspondingly, International Conference Music Across Media, co-organised by Facta Ficta Research Centre in Kraków and The Chopin Institute in Warsaw aims at bringing up more of such examples and bridging a professional musicologist approach with media and fan studies.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.