Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.04.2017 - 26.04.2017
Дата размещения: 22.04.2017

Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura / III Międzynarodowa Konferencja Online

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Płock

Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Przykładowe zakresy tematyczne, których mogą dotyczyć referaty prezentujące nowe, innowacyjne spojrzenie na omawiane zagadnienia:

 • akwizycja języka

 • analiza językoznawcza

 • analiza literaturoznawcza

 • aspekty kulturowe

 • badania korpusowe

 • język a rynek pracy

 • język we współczesnym świecie

 • najnowsze teorie nauczania języka

 • nowe spojrzenie na tradycyjne zagadnienia metodyczne

 • pragmatyka

 • programy nauczania

 • psycholingwistyka

 • rola elementów kultury w rozwoju języka

 • rozwój języka

 • semantyka

 • socjolingwistyka

 • translatoryka

 • nowe technologie w badaniach i nauczaniu

 • uczenie się języka, itp.

Komitet naukowy:

 • Prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska Tomaszczyk (PWSZ Konin, Uniwersytet Łódzki, Polska)

 • Prof. zw. dr hab. Jadwiga Uchman (Uniwersytet Łódzki, PWSZ Płock, Polska)

 • Prof. dr hab. Agnieszka Kaleta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska)

 • Prof. dr hab. Przemysław Krakowian (Uniwersytet Łódzki, PWSZ Płock, Polska)

 • Prof. dr hab. Waldemar Skrzypczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

 • Prof. dr hab. Kamila Turewicz (AHE Łódź, Polska)

 • Prof. dr hab. Ewa Waniek-Klimczak (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Komitet organizacyjny:

 • dr Ewa Chojnacka – Dziekan WNHS PWSZ Płock, Polska

 • dr Aneta Dłutek – organizator, Kierownik Zakładu Filologii WNHS PWSZ Płock, Polska

 • mgr Danuta Pietrzak – organizator, WNHS PWSZ Płock, Polska

 • inż. Piotr Felczak – obsługa techniczna

Ważne daty:

 • Zgłoszenie udziału – do 11.04.2017 (formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji)

 • Przesłanie abstraktu (do 250 słów) – do 05.03.2017

 • Informacja o przyjęciu propozycji referatu – do 10.03.2017

 • Przesłanie referatu – do 11.04.2017

 • Przesłanie referatu do publikacji w recenzowanym tomie – 30.09.2017

 • Dokonanie opłaty za publikację w recenzowanym tomie – 30.09.2017

Kontakt: a.dlutek@pwszplock.pl.

Информация

Подача заявок для участников до:
11.04.2017 21:30

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах