Полонистический бюллетень
Начало событияДата события: 17.05.2017 g.08:50 - 17.05.2017 g.19:20
Дата размещения: 04.02.2017

Komunikacja wczoraj i dziś / Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Tarnów
Целевые аудитории:
Студенты

17 maja 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Komunikacja wczoraj i dziś”, którą organizują Studenckie Koła Naukowe Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie. "Biuletyn Polonistyczny" objął wydarzenie patronatem medialnym.

Społeczność akademicka serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką komunikacji w ujęciu różnych dziedzin naukowych do czynnego lub biernego udziału w sesji. Organizatorzy planują referaty i dyskusję w czterech sekcjach skupionych wokół zagadnień:

 • społeczne konteksty komunikacji,
 • komunikacja ponad podziałami,
 • komunikacja w mediach,
 • komunikacja na przestrzeni wieków.

Oprócz tradycyjnych referatów organizatorzy przewidują prezentację posterów naukowych (uczestnik jest zobowiązany wydrukować poster).

Abstrakty referatów lub posterów naukowych należy przesyłać do 30 marca na adres konferencjatarnow2017@gmail.com. Dla biernych uczestników po wcześniejszym zgłoszeniu (do 30 kwietnia 2017 roku) zostaną przygotowane zaświadczenia o udziale w sesji. 

Konferencja, oprócz zaprezentowania badań prowadzonych przez organizacje studenckie, będzie okazją do wymiany doświadczeń wynikających z podejmowania działań na rzecz społeczności akademickich. 

_____________________________________________________________________________________________________

PROGRAM KONFERENCJI:

Sala C017

 • 8.50 - Rozpoczęcie (wystąpienie JM Rektor PWSZ w Tarnowie, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, Dyrektor Instytutu Humanistycznego, Prezydenta Miasta Tarnowa)
 • 9.15 -  Wykład dr Magdaleny Sukiennik: Poezja wizualna, czyli mariaże i miraże słowa i obrazu
 • 9.45 - Wykład ks. dra hab. Michała Drożdża, prof. PWSZ: Etyczne konteksty medialnego kreowania rzeczywistości

Przerwa kawowa, godz. 10.05 – 10.20

Sala C017

Prowadząca: mgr Bernadetta Cich

 • 10.20 - Maria Białek (PWSZ w Tarnowie): Komunikacja medialna i wizerunkowa na przykładzie Czasopisma Studentów PWSZ w Tarnowie.
 • 10.35 - mgr Sebastian Czerw (URz): Jak „ćwierka” polska opozycja? –  analiza języka opozycji politycznej w sieci na podstawie serwisu mikroblogowego Twitter.
 • 10.50 - mgr Rafał Maćkowiak (UŁ): Komunikacja w środowisku graczy wideo. O leksyce gamerów słów kilka.
 • 11.05 - mgr Klaudia Kuraś (URz): „Od pięciu lat prowadzę bloga” – o komunikacji w procesie nawiązywania współpracy barterowej na przykładzie e-maili i wiadomości z portali społecznościowych.
 • 11.20 - mgr Rafał Orzech (USZ): Komunikacja w mediach społecznościowych.
 • 11.35 - Justyna Wątroba (PWSZ w Tarnowie): Wyrażanie emocji na portalach społecznościowych.
 • 11.50 - Dyskusja

Sala C106

Prowadząca: dr inż. Krystyna Vinohradnik

 • 10.20 - Karolina Pawelec (PWSTE w Jarosławiu): „Czy komunikacja bezpośrednia zaniknie?” Człowiek w obliczu nowych technologii.
 • 10.35 - Anna Zimoń (PWSZ w Tarnowie): Dialog czy żądanie – czyli o tym jak rozmawiać, by się porozumieć.
 • 10.50 - mgr Adrian Klonowski (UWM): Daleka bliskość – paradoksy postępu komunikacji.
 • 11.05 - mgr Iwona Rzeszutek (URz): Komunikacja tradycyjna versus komunikacja elektroniczna w organizacji.
 • 11.20 - Adriana Bajorek, Tomasz Pancerz (PWSZ w Nowym Sączu): Nowoczesne technologie komunikacji wykorzystywane w biznesie.
 • 11.35 - Studenckie Koło Naukowe „Korund” (PWSZ w Tarnowie): Wpływ promieniowania UV na właściwości polimerowych i kwarcowych światłowodów.
 • 11.50 - Dyskusja

Przerwa obiadowa, godz. 12.10 – 12.50

Sala C017

Prowadząca: mgr Urszula Kozioł

 • 12.50 - mgr Joanna Czerkies (URz): Perswazja i manipulacja wczoraj i dziś – przegląd stanowisk i definicji.
 • 13.05 - Jakub Kowalewicz (PWSZ w Sanoku): Techniki manipulacyjne w reklamie – kontrola zmysłów.
 • 13.20 - Bartłomiej Abram (PWSZ w Sanoku): Techniki manipulacyjne w reklamie – mitologia i
 • stereotypy.
 • 13.35 - Aleksandra Karyś,  Patrycja Gołuch,   Karina Strzelczyk (UJK): Komunikacja w relacji psycholog – klient. Poprawne porozumiewanie kluczem do efektywnej pomocy.
 • 13.50 - Inga Górniak,  Katarzyna Cempa (SUM): O seksie – rozmowy małe i duże. Komunikacja pomiędzy trzema pokoleniami.
 • 14.05 - mgr Marcin Wcisło (Akademia Ignatianum): Zaburzenia komunikacji werbalnej a zjawisko mobbingu i dyskryminacji.
 • 14.20 - Dyskusja

Sala C106

Prowadząca: dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ

 • 12.50 - mgr Iwona Waldzińska (PWSZ w Oświęcimiu): Portale społecznościowe jako narzędzia komunikowania się studentów.
 • 13.05 - Magdalena Maksymiuk (UKSW): Ja, Ty, My czyli komunikacja interpersonalna w rodzinie i ukryte programy.
 • 13.20 - Karolina Tymińska (UKSW): Podstawowe zasady słuchania w małżeństwie i rodzinie.
 • 13.35 - Wioletta Olejarka (PWSTE w Jarosławiu): Neurodydaktyka i komunikacja wielozmysłowa, czyli jak uczyć dzieci, żeby umiały.
 • 13.50 - Magdalena Nowak, Aleksandra Ciochoń,  Barbara Hałacińska (PWSZ w Tarnowie): Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w komunikacji wczesnoszkolnej.
 • 14.05 - Weronika Zając (PWSTE w Jarosławiu): Nauczyciel i rodzic we współpracy – budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów.
 • 14.20 - Dyskusja

Przerwa kawowa, godz. 14.40 – 15.05

Otwarcie sesji posterowej  (sala C006), godz. 14.40

 • Iwona Chwistek (PWSZ w Tarnowie): Rola, ochrona i zagrożenia obszarów bagiennych i podmokłych, a świadomość ekologiczna w komunikacji międzyludzkiej.
 • mgr Iwona Rzeszutek, mgr Krzysztof Jamroży (URz): Współczesne sieci komunikacyjne w organizacjach.
 • Sekcja Językoznawcza Studenckiego Koła Naukowego Polonistów (PWSZ w Tarnowie): Słownictwo gwarowe wśród studentów PWSZ w Tarnowie.

Sala C017

Prowadząca: dr hab. Anna Pachowicz, prof. PWSZ

 • 15.05 - Adrian Bolko, Agata Kalinowska,  Paulina Pajestka (UJ): Komunikacja kryzysowa  w mediach na przestrzeni lat.
 • 15.20 - mgr Ryszard Nejman (SGGW): Komunikacja: Urząd – Obywatel na przykładzie praktyki partycypacyjnej JST.
 • 15.35 - mgr Patrycja Olko (URz): Reklama wczoraj i dziś – na przykładzie czasopisma kobiecego „Przyjaciółka”.
 • 15.50 - mgr Dariusz Sumara (UJ): Recepcja wynalazku druku w czasach Renesansu.
 • 16.05 - Koło Przyrodników „OŚKA” (PWSZ w Tarnowie): Edukacja ekologiczna jako skuteczne narzędzie komunikacyjne – analiza wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży z Tarnowa i okolic.
 • 16.20 - Dyskusja

Sala C106

Prowadzące: dr Agata Kraszewska,  mgr Maria Lustofin

 • 15.05 - Alena Podviazkina (Uniwersytet Sankt Petersburski): Formuła komunikacyjna audycji dla nastolatków.
 • 15.20 - Justyna Ryba, Joanna Sikora (PWSZ w Tarnowie): Pielęgniarki wobec różnic kulturowych.
 • 15.35 - Jolanta Jasielec (UAM): O sowach i nie tylko – komunikacja na odległość w septologii J.K. Rowling.
 • 15.50 - Szymon Szczęch (PWSZ w Tarnowie): Być albo nie być, czyli refleksje nad komunikacją w teatrze.
 • 16.05 - Anna Gruszczyńska, Gabriela Jabłońska (PWSZ  w Tarnowie): Komunikacja poprzez modę ze szczyptą języka francuskiego.
 • 16.20 - Dyskusja

Przedstawienie grupy teatralnej  "Słowo daje" (Sala C017), godz. 16.40 – 17.10

Wycieczka po Tarnowie śladami renesansu, godz. 17.20 – 19.20

Konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa i Rektora PWSZ w Tarnowie.
Patronat medialny: Biuletyn PolonistycznyTarnowska.tv, Gazeta Krakowska, tarnow.inTarnow.net.pl i Ad Astra Magazyn Studentów PWSZ Tarnów.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
30.03.2017 21:30
Подача заявок для участников до:
30.04.2017 21:30

Смотреть также

29.01.2019

Kultura komunikacji w dydaktyce / VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Komunikacji Językowej”

Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego oraz Pracownia Leksykograficzna UAM mają zaszczyt zaprosić na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Kultura Komunikacji Językowej”, której tematem będzie "Kultura komunikacji w dydaktyce".

29.03.2019

100 lat slawistyki w Klużu / międzynarodowe sympozjum

Organizatorem sympozjum jest Departament Języków i Literatur Słowiańskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Babeş-Bolyai w Klużu-Napoce w Rumunii, historycznej stolicy Siedmiogrodu.

10.02.2018

Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa XIV. Na końcu języka

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić doktorantów, studentów i wszystkie osoby zainteresowane na czternastą edycję ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej "Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa. Na końcu języka". Proponujemy następujące obszary naukowej refleksji: - Interdyscyplinarne badania języka i dyskursu (analiza dyskursu, zjawisko propagandy językowej, semiotyka i pragmatyka, tożsamość; narracja; podmiotowość itp.); - Badania empiryczne i eksperymentalne języka i komunikacji; - Język w komunikacji społecznej (przekazy werbalne i niewerbalne, nowe media, dyskursy ideologiczne, społeczne, kulturowe itp.); - Pokrewne dyscypliny humanistyczne: literaturoznawstwo, historia, filozofia, filologie obce, filmoznawstwo i teatrologia itp. Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w stacji ekologicznej Storczyk w Karpaczu. Wydarzenie ma charakter otwarty. Zapraszamy prelegentów, osoby prowadzące warsztaty oraz wolnych słuchaczy. Na jedno wystąpienie referatowe przewidujemy 15 minut, na warsztaty - 45 minut. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej http://bit.ly/karpacz-2018. Znajdą w nim Państwo szczegóły dotyczące ewentualnego noclegu i wyżywienia (całość wynosi około 160 zł). Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. W przypadku wszelkich opłat jesteśmy tylko pośrednikami. Zgłoszenia (wypełnione formularze) prosimy przesyłać na adres sknj@wp.pl do 18 marca 2018 roku.

22.10.2018

Uroczyste Otwarcie Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją / Center for Cognitive Studies of Language and Communication (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski)

Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją zajmuje się poznawczymi aspektami różnych sposobów porozumiewania się ludzi. Badania nad tymi zagadnieniami przeżywają od kilku lat prawdziwy rozkwit w wielu znaczących ośrodkach naukowych na świecie. Podejmują je także językoznawcy z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W ostatnim czasie szczególnie dobra i ścisła współpraca dotycząca badań kognitywnych połączyła pracowników Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Filologii Angielskiej oraz Instytutu Filologii Romańskiej. Jej owocem były m.in.: międzynarodowa konferencja „Językoznawstwo Kognitywne w roku 2012” / „Cognitive Linguistics in the Year 2012”, warsztaty z językoznawstwa korpusowego i statystycznego prof. Dylana Glyna, połączone z warsztatami wykłady prof. Marka Turnera dotyczące komunikacji multimodalnej oraz integracji pojęciowej czy publikacja tomu „From Conceptual Metaphor Theory To Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language” (2014).  Językoznawcy kognitywni z Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Filologii Angielskiej, którzy wchodzą w skład Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją, mają też za sobą doświadczenie ścisłej współpracy w redakcji dwujęzycznego, międzynarodowego pisma wydawanego online „Język, Umysł, Kultura i Społeczeństwo” / „Language, Mind, Culture and Society” (LaMiCuS).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах