Polish Studies Newsletter
Date of the event: 17.05.2017 g.08:50 - 17.05.2017 g.19:20
Added on: 04.02.2017

Komunikacja wczoraj i dziś / Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych

Type of the event:
Conference
City or town:
Tarnów
Target groups:
Students

17 maja 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Komunikacja wczoraj i dziś”, którą organizują Studenckie Koła Naukowe Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie. "Biuletyn Polonistyczny" objął wydarzenie patronatem medialnym.

Społeczność akademicka serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką komunikacji w ujęciu różnych dziedzin naukowych do czynnego lub biernego udziału w sesji. Organizatorzy planują referaty i dyskusję w czterech sekcjach skupionych wokół zagadnień:

 • społeczne konteksty komunikacji,
 • komunikacja ponad podziałami,
 • komunikacja w mediach,
 • komunikacja na przestrzeni wieków.

Oprócz tradycyjnych referatów organizatorzy przewidują prezentację posterów naukowych (uczestnik jest zobowiązany wydrukować poster).

Abstrakty referatów lub posterów naukowych należy przesyłać do 30 marca na adres konferencjatarnow2017@gmail.com. Dla biernych uczestników po wcześniejszym zgłoszeniu (do 30 kwietnia 2017 roku) zostaną przygotowane zaświadczenia o udziale w sesji. 

Konferencja, oprócz zaprezentowania badań prowadzonych przez organizacje studenckie, będzie okazją do wymiany doświadczeń wynikających z podejmowania działań na rzecz społeczności akademickich. 

_____________________________________________________________________________________________________

PROGRAM KONFERENCJI:

Sala C017

 • 8.50 - Rozpoczęcie (wystąpienie JM Rektor PWSZ w Tarnowie, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, Dyrektor Instytutu Humanistycznego, Prezydenta Miasta Tarnowa)
 • 9.15 -  Wykład dr Magdaleny Sukiennik: Poezja wizualna, czyli mariaże i miraże słowa i obrazu
 • 9.45 - Wykład ks. dra hab. Michała Drożdża, prof. PWSZ: Etyczne konteksty medialnego kreowania rzeczywistości

Przerwa kawowa, godz. 10.05 – 10.20

Sala C017

Prowadząca: mgr Bernadetta Cich

 • 10.20 - Maria Białek (PWSZ w Tarnowie): Komunikacja medialna i wizerunkowa na przykładzie Czasopisma Studentów PWSZ w Tarnowie.
 • 10.35 - mgr Sebastian Czerw (URz): Jak „ćwierka” polska opozycja? –  analiza języka opozycji politycznej w sieci na podstawie serwisu mikroblogowego Twitter.
 • 10.50 - mgr Rafał Maćkowiak (UŁ): Komunikacja w środowisku graczy wideo. O leksyce gamerów słów kilka.
 • 11.05 - mgr Klaudia Kuraś (URz): „Od pięciu lat prowadzę bloga” – o komunikacji w procesie nawiązywania współpracy barterowej na przykładzie e-maili i wiadomości z portali społecznościowych.
 • 11.20 - mgr Rafał Orzech (USZ): Komunikacja w mediach społecznościowych.
 • 11.35 - Justyna Wątroba (PWSZ w Tarnowie): Wyrażanie emocji na portalach społecznościowych.
 • 11.50 - Dyskusja

Sala C106

Prowadząca: dr inż. Krystyna Vinohradnik

 • 10.20 - Karolina Pawelec (PWSTE w Jarosławiu): „Czy komunikacja bezpośrednia zaniknie?” Człowiek w obliczu nowych technologii.
 • 10.35 - Anna Zimoń (PWSZ w Tarnowie): Dialog czy żądanie – czyli o tym jak rozmawiać, by się porozumieć.
 • 10.50 - mgr Adrian Klonowski (UWM): Daleka bliskość – paradoksy postępu komunikacji.
 • 11.05 - mgr Iwona Rzeszutek (URz): Komunikacja tradycyjna versus komunikacja elektroniczna w organizacji.
 • 11.20 - Adriana Bajorek, Tomasz Pancerz (PWSZ w Nowym Sączu): Nowoczesne technologie komunikacji wykorzystywane w biznesie.
 • 11.35 - Studenckie Koło Naukowe „Korund” (PWSZ w Tarnowie): Wpływ promieniowania UV na właściwości polimerowych i kwarcowych światłowodów.
 • 11.50 - Dyskusja

Przerwa obiadowa, godz. 12.10 – 12.50

Sala C017

Prowadząca: mgr Urszula Kozioł

 • 12.50 - mgr Joanna Czerkies (URz): Perswazja i manipulacja wczoraj i dziś – przegląd stanowisk i definicji.
 • 13.05 - Jakub Kowalewicz (PWSZ w Sanoku): Techniki manipulacyjne w reklamie – kontrola zmysłów.
 • 13.20 - Bartłomiej Abram (PWSZ w Sanoku): Techniki manipulacyjne w reklamie – mitologia i
 • stereotypy.
 • 13.35 - Aleksandra Karyś,  Patrycja Gołuch,   Karina Strzelczyk (UJK): Komunikacja w relacji psycholog – klient. Poprawne porozumiewanie kluczem do efektywnej pomocy.
 • 13.50 - Inga Górniak,  Katarzyna Cempa (SUM): O seksie – rozmowy małe i duże. Komunikacja pomiędzy trzema pokoleniami.
 • 14.05 - mgr Marcin Wcisło (Akademia Ignatianum): Zaburzenia komunikacji werbalnej a zjawisko mobbingu i dyskryminacji.
 • 14.20 - Dyskusja

Sala C106

Prowadząca: dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ

 • 12.50 - mgr Iwona Waldzińska (PWSZ w Oświęcimiu): Portale społecznościowe jako narzędzia komunikowania się studentów.
 • 13.05 - Magdalena Maksymiuk (UKSW): Ja, Ty, My czyli komunikacja interpersonalna w rodzinie i ukryte programy.
 • 13.20 - Karolina Tymińska (UKSW): Podstawowe zasady słuchania w małżeństwie i rodzinie.
 • 13.35 - Wioletta Olejarka (PWSTE w Jarosławiu): Neurodydaktyka i komunikacja wielozmysłowa, czyli jak uczyć dzieci, żeby umiały.
 • 13.50 - Magdalena Nowak, Aleksandra Ciochoń,  Barbara Hałacińska (PWSZ w Tarnowie): Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w komunikacji wczesnoszkolnej.
 • 14.05 - Weronika Zając (PWSTE w Jarosławiu): Nauczyciel i rodzic we współpracy – budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów.
 • 14.20 - Dyskusja

Przerwa kawowa, godz. 14.40 – 15.05

Otwarcie sesji posterowej  (sala C006), godz. 14.40

 • Iwona Chwistek (PWSZ w Tarnowie): Rola, ochrona i zagrożenia obszarów bagiennych i podmokłych, a świadomość ekologiczna w komunikacji międzyludzkiej.
 • mgr Iwona Rzeszutek, mgr Krzysztof Jamroży (URz): Współczesne sieci komunikacyjne w organizacjach.
 • Sekcja Językoznawcza Studenckiego Koła Naukowego Polonistów (PWSZ w Tarnowie): Słownictwo gwarowe wśród studentów PWSZ w Tarnowie.

Sala C017

Prowadząca: dr hab. Anna Pachowicz, prof. PWSZ

 • 15.05 - Adrian Bolko, Agata Kalinowska,  Paulina Pajestka (UJ): Komunikacja kryzysowa  w mediach na przestrzeni lat.
 • 15.20 - mgr Ryszard Nejman (SGGW): Komunikacja: Urząd – Obywatel na przykładzie praktyki partycypacyjnej JST.
 • 15.35 - mgr Patrycja Olko (URz): Reklama wczoraj i dziś – na przykładzie czasopisma kobiecego „Przyjaciółka”.
 • 15.50 - mgr Dariusz Sumara (UJ): Recepcja wynalazku druku w czasach Renesansu.
 • 16.05 - Koło Przyrodników „OŚKA” (PWSZ w Tarnowie): Edukacja ekologiczna jako skuteczne narzędzie komunikacyjne – analiza wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży z Tarnowa i okolic.
 • 16.20 - Dyskusja

Sala C106

Prowadzące: dr Agata Kraszewska,  mgr Maria Lustofin

 • 15.05 - Alena Podviazkina (Uniwersytet Sankt Petersburski): Formuła komunikacyjna audycji dla nastolatków.
 • 15.20 - Justyna Ryba, Joanna Sikora (PWSZ w Tarnowie): Pielęgniarki wobec różnic kulturowych.
 • 15.35 - Jolanta Jasielec (UAM): O sowach i nie tylko – komunikacja na odległość w septologii J.K. Rowling.
 • 15.50 - Szymon Szczęch (PWSZ w Tarnowie): Być albo nie być, czyli refleksje nad komunikacją w teatrze.
 • 16.05 - Anna Gruszczyńska, Gabriela Jabłońska (PWSZ  w Tarnowie): Komunikacja poprzez modę ze szczyptą języka francuskiego.
 • 16.20 - Dyskusja

Przedstawienie grupy teatralnej  "Słowo daje" (Sala C017), godz. 16.40 – 17.10

Wycieczka po Tarnowie śladami renesansu, godz. 17.20 – 19.20

Konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa i Rektora PWSZ w Tarnowie.
Patronat medialny: Biuletyn PolonistycznyTarnowska.tv, Gazeta Krakowska, tarnow.inTarnow.net.pl i Ad Astra Magazyn Studentów PWSZ Tarnów.

Information

Application deadline for speakers:
30.03.2017 21:30
Application deadline for participants:
30.04.2017 21:30
Added on:
4 February 2017; 19:01 (Agnieszka Mocyk)
Edited on:
28 May 2017; 21:08 (Agnieszka Mocyk)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.