Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.11.2015 g.10:00 - 19.11.2015 g.16:30
Added on: 08.10.2015

Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Others

Organizatorzy:
Zakład Teorii Literatury i Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach

18 LISTOPADA
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY W KATOWICACH, PL. SEJMU ŚLĄSKIEGO 1, SALA RADY WYDZIAŁU
10.00–11.30
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY – NA ZAPROSZENIE KOMISJI HISTORYCZNOLITERACKIEJ PAN, ODDZIAŁ W KATOWICACH:
Prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Antologia – ewolucja i dzisiejszy status gatunku. Kilka elementarnych oczywistości
Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologia poezji żydowskiej jako problem historycznoliteracki
Prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologia – gatunek koronny naszych czasów?
Dr hab. Maciej Tramer (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Retoryka wyboru
11.30–12.00 – DYSKUSJA
12.00–12.15 – PRZERWA
12.15–13.15
Dr hab. prof. UR Janusz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski): Wyczekiwana i zapomniana. O Antologii poezji polskiej na obczyźnie Bogdana Czaykowskiego
Dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski): Księga miejsc utraconych. O antologii Kraj lat dziecinnych
Dr hab. prof. UŚ Anna Szawerna-Dyrszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologia żagarystów – projekt
13.15–13.45 – DYSKUSJA
13.45–15.45 – PRZERWA OBIADOWA
15.45–17.05
Dr hab. prof. UŚ Elżbieta Dutka (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologie o tematyce górskiej. Prolegomena
Dr hab. Beata Nowacka (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologie Melchiora Wańkowicza
Dr hab. Bernadetta Darska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku pod redakcją Mariusza Szczygła jako opowieść o gatunku i roli pełnionej przez reportera
Mgr Katarzyna Frukacz (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Dziennikarska „uwertura do życia” czy „literacka strawa przyszłości”? Antologie polskiego reportażu – rekonesans
17.05–17.35 – DYSKUSJA
18.00 – UROCZYSTA KOLACJA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 LISTOPADA
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY W KATOWICACH, PL. SEJMU ŚLĄSKIEGO 1, SALA RADY WYDZIAŁU
10.00–11.20
Prof. zw. dr hab. Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej): Antologia poezji w dobie Internetu
Dr Maciej Maryl (Instytut Badań Literackich PAN): Blog jako antologia
Dr Iwona Słomak (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Ἀνθολογία w czasach antycznych i późniejsza recepcja pojęcia: europejskie anthologiae nowożytne (rekonesans)
Mgr Monika Wycykał (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński): Prawnicze pojęcia-widma. Antologia w systemie prawa autorskiego i praw pokrewnych
11.20–11.50 – DYSKUSJA
11.50–12.05 – PRZERWA
12.05–13.05
Dr Jakub Kornhauser (Uniwersytet Jagielloński): Antologia jako projekt kulturowy: przypadek awangardy
Dr Justyna Budzik (Uniwersytet Jagielloński): O krok od nich – antologie poetów języka angielskiego
Dr hab. Joanna Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologia haiku Ryszarda Krynickiego
13.05–13.35 – DYSKUSJA
13.35–15.00 – PRZERWA OBIADOWA
15.00–16.00
Dr Ewa Bartos (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologia/kolekcja literacka
Dr Bożena Szałasta-Rogowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antologie poezji polskiej w Kanadzie (z perspektywy antologisty)
Dr Magdalena Kokoszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Imienność antologii. Antologia osobista
16.00–16.30 – DYSKUSJA, PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Źródło ilustracji: Pixabay.

Information

Added on:
8 October 2015; 18:55 (Mariola Wilczak)
Edited on:
11 October 2015; 19:23 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.