Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.03.2017 g.10:00 - 21.03.2017 g.15:00
Added on: 04.03.2017

Humanizm między Wschodem i Zachodem

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Humanizm między Wschodem i Zachodem
Konferencja naukowa Pracowni
i Seminarium Doktoranckiego
„Humanizm. Hermeneutyka wartości”
na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

20–21 marca 2017 r.
Kolegium „Artes Liberales” UW
ul. Dobra 72, Warszawa

Poniedziałek, 20.03.2017 r.
10.00 – dr hab. Robert Sucharski, prof. UW, Dziekan Wydziału „Artes Liberales”, Rozpoczęcie konferencji
10.15 – prof. dr hab. Małgorzata Borowska, Kreteńskie adaptacje wzorców włoskich w dramacie XVI–XVII wieku
11.00 – prof. dr hab. Hieronim Grala, Moskwa wobec humanizmu: brzemię ortodoksji czy antyłaciński pragmatyzm?
11.45 – Dyskusja
12.15 – Przerwa
12.45 – dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW, Słowiańszczyzna między humanizmem zachodnim a ideami Wschodu. Humaniści ze Wschodu i Zachodu w Karłowicach
13.30 – prof. dr hab. Maria Kalinowska, Humanizm jako kategoria interpretacyjna i punkt odniesienia w spojrzeniu Karoliny Lanckorońskiej i Stanisława Vincenza na kulturę grecką
14.15 – Dyskusja
15.00 – Zakończenie obrad

 

Wtorek, 21.03.2017 r.
10.00 – mgr Dorota Półćwiartek-Dremierre, Spotkania humanizmu z chrześcijaństwem w poezji żałobnej Italii XIV–XV wieku
10.45 – mgr Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska, Sebastian Fabian Klonowic – reprezentant ostatniej generacji renesansowego humanizmu
11.30 – Dyskusja
12.00 – Przerwa
12.30 – mgr Krzysztof Korwin-Piotrowski, Paralele i antynomie. Emma Bovary i Anna Karenina
13.15 – Tomasz Jativa, Humanizm w filozofii młodego Marksa
14.00 – mgr Jarosław Kopeć, Ludzie i nie-ludzie. Problematyka etyczna
14.45 – Dyskusja
15.00 – Zakończenie obrad

 

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.