Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.09.2023
Added on: 31.07.2023

Miasto – kultura, historia, społeczeństwo / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Koncepcje miasta mają, co oczywiste, długą, bogatą i niebywale fascynującą historię. Tym bardziej porywającą, że spajającą rozmaite rodzaje wizji, odnosząc się zresztą nie tylko do aktualnych w danym okresie mód bądź potrzeb estetycznych, ale również przywołując różne konstrukty i wyobrażenia miast przeszłości oraz przyszłości. Miasto i miejskość bywają odmiennie interpretowane, oglądane z konkretnych perspektyw, prezentowane w rozmaitych ujęciach, uwikłaniach w ideologie, filozofie etc. 

Ilustracja z materiałów organizatorów

W mieście łączy się praxis zamieszkiwania z techne budowania, co być może stanowi o takiej atrakcyjności kategorii miasta jako metafory kulturowej — zasadnej zarówno do namysłu nad palimpsestowym nawarstwianiem się osadów historycznych w tkance miejskiej, jak i futurologicznej spekulacji. Miasto jednocześnie zdaje się schronieniem i domem, który w czasach zmierzchu antropocenu i ekokrytycznej wiwisekcji dorobku cywilizacyjnego homo sapiens okazuje się pułapką, stwarzającą przestrzeń dla nadużyć społecznych, ekonomicznych i politycznych. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji Miasto – kultura, historia, społeczeństwo zapraszają do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

 • miasto w kulturze (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, gry etc.);
 • miasto jako historia, pamięć, widmo;
 • miasta historyczne;
 • społeczności;
 • handel i miejsca pracy;
 • architektura i urbanistyka;
 • sztuka miejska;
 • historia miast;
 • miasta i getta;
 • media i social media;
 • władze miejskie;
 • prawa;
 • ekonomia i polityka miasta;
 • ekokrytyka: ekotopie, green cities i zachowywanie bioróżnorodności;
 • miasto dawniej i obecnie;
 • miasto a społeczeństwo i jednostka;
 • filozofia;
 • psychologia;
 • gastronomia;
 • miasta mityczne i zaginione;
 • miasta Zachodu i miasta Wschodu;
 • turystyka;
 • miasto jako wspólnota: demonstracje, strajki, manifestacje;
 • kultura miasta;
 • miasto a wieś;
 • genius loci;

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres miasto.ekonferencja@gmail.com mija 3 września 2023 roku.

Na podany adres należy przesłać:

•         abstrakt (max. 600 słów);

•         aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

•         numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://mkhskonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny: dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński), dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), mgr Kinga Kamińska (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

(Informacja nadesłana przez organizatorów)

Information

Address:
online
Application deadline for speakers:
03.09.2023
Fee:
200 zł
Download:
Added on:
31 July 2023; 12:20 (Mariola Wilczak)
Edited on:
31 July 2023; 12:20 (Mariola Wilczak)

See also

25.08.2022

6. Nazewnicza Konferencja Naukowa "Zwinięte fabuły miast"

W dniach 28-30 listopada 2022 roku odbędzie się.6. Nazewnicza Konferencja Naukowa poświęcona problematyce toponimii miejskiej. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września.

27.11.2018

Urban Visuality, Mobility, Information, and Technology of Images

Międzynarodowa konferencja TICASS dotycząca form wizualnej organizacji przestrzeni publicznej w miastach w Europie i Afryce, oraz ich uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych odbędzie się w Pwani University w Kilifi w Kenii.

24.05.2022

Kulinaria w językowo-kulturowym obrazie miasta i wsi /IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie

Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu  „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie” Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Bydgoszczy (stacjonarnie) w dniach 29 września – 1 października 2022 roku. Szczegółowy temat konferencji brzmi: Kulinaria w językowo-kulturowym obrazie miasta i wsi.

07.01.2022

Antagonizmy / ogólnopolska konferencja naukowa

Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.