Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.05.2020 - 17.05.2020
Added on: 07.03.2020

Fetysze i przemiany ponowoczesności (UWAGA: zmiana terminu, obrady w formie online)

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Przemiany w obrębie kultury, społeczeństwa, obyczajowości i kształtowanie się coraz to nowych trendów skłaniają do refleksji nad ponowoczesnością, jej cechami charakterystycznymi, obecnymi w niej dążeniami etc. Cywilizacja nieustępliwie pcha ku rozwojowi i zmianom, a te wikłają ludzkie działania w coraz to nowe techniczne rozwiązania, rozrywki, kolejne przedmioty, bez których nie sposób już istnieć, skazując na zapomnienie niektóre wynalazki, zawody, modę czy potrzeby.

Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. – choć nie tylko nad taki problemami, jak:

– gadżetomania; 

– fetyszyzowane przedmioty;

– konsumpcjonizm XX i XXI wieku; 

– modernizmu a postmodernizm w sztuce i nauce; 

– nowe technologie (np. w życiu codziennym, medycynie, rozrywce itd.);

– transformacje społeczeństw;

– ekologia, zmiany klimatyczne;

– przemiany w sztuce, kulturze, gospodarce; 

– architektura;

– życie w dobie ponowoczesności;

– celebrytyzm;

– media społecznościowe, zjawiska trollingu, hejtu etc.; 

– choroby cywilizacyjne; 

– seksualność ponowoczesna;

– pornografia;

– memy i twórczość internetowa (blogi, vlogi, kanały YouTube, instagram);

– literatura i sztuka a ponowoczesność;

– film, serial, programy telewizji tradycyjne: reality show itd.;

– platformy streamingowe;

– moda i image.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres fp.konferencja@gmail.com mija 6 maja 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 130 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://fpkonferencja.wordpress.com/

Organizatorzy: Wydział Polonistyki UJ, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Information

Application deadline for speakers:
06.05.2020
Fee:
130 zł
Added on:
7 March 2020; 23:07 (Sylwia Pikula)
Edited on:
15 April 2020; 14:42 (Mariola Wilczak)

See also

10.07.2022

Zmiany, przemiany, transformacje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Powiada się, że zmiany są dobre… Czy na pewno? Czy aby wszystkie? Zawsze? Jak wpływa na jednostkę, społeczność, zbiorowość wydarzenie, które przeobraża dotychczasową rzeczywistość? W jaki sposób postrzegane są zmiany technologiczne, cywilizacyjne przez różne pokolenia? A co z polityką? Edukacją? Albo wejściem w związek małżeński czy rodzicielstwem? 

14.06.2016

Mody teatralne. Przemiany

10.09.2019

Moda w zwierciadle kultury. Język – literatura – kultura

Proponujemy dwojakie rozumienie mody – zarówno w kontekście znaczenia mody i przemian stroju, jak i w perspektywie tożsamościowej i podmiotowej. Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu mody, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców. Interesują nas rozważania w kontekście dyskursów na temat mody w literaturze, filmie, teatrze, sztukach wizualnych, kulturze popularnej, mediach, a także z zakresu estetyki, fashion studies czy performance. (z ogłoszenia Organizatorów)

07.01.2022

Antagonizmy / ogólnopolska konferencja naukowa

Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.