Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.09.2016 - 24.09.2016
Added on: 03.09.2016

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Mody teatralne. Przemiany"

Type of the event:
Conference
City or town:
Gdańsk
Organisers:
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Uniwersytet Gdański – Interdyscyplinarne Koło Doktorantów zapraszają na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „Mody teatralne. Przemiany”.

Termin konferencji: 23-24 września 2016

Miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, s. 1.43

Termin zgłoszeń: 10 lipca 2016 roku, lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona w ciągu 20 dni

Abstrakty: (max 1500 znaków) prosimy wysyłać na adres mail: mody_teatralne.przemiany@wp.pl

Języki konferencji: polski

Konferencja przewidziana jest dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów.

Według słownika moda to „zwyczaj, obyczaj przejściowy, zmienny, przeciwstawiający się dotychczasowej tradycji”. Zmieniają się na przykład „style ubierania”, t.j. „normy dotyczące zewnętrznego wyglądu” ludzi. Zmieniają się również mody artystyczne, literackie, mody w sztuce i architekturze – naprzemiennie rodzą się i przemijają „mody na nowoczesność, na kolekcjonerstwo, na tworzywa sztuczne” [ Słownik języka polskiego, Warszawa 1988, t.2, s. 199]. Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się zmianom zwyczajów teatralnych, czyli różnym modom artystycznym pojawiającym się na scenach, ale także przemianom obyczajów panujących na przykład na widowni, zmiennej estetyce afiszów, programów i innych ulotnych druków teatralnych. Chcemy rozpoznać i opisać pojawianie się i zanikanie upodobania do muzyki w teatrze, upodobań do pewnych sposobów używania głosu i interpretacji tekstu scenicznego, szkoły gestu teatralnego. Chcemy przyjrzeć się modom w budowaniu dekoracji i projektowaniu kostiumów scenicznych.

Teatr publiczny wielokrotnie się zmieniał. Poczynając od najchętniej podejmowanej tematyki sztuk, poprzez sposób ich prezentacji po założenia ideowe, które chciano popularyzować. W różnych epokach teatr uciekał się do odmiennych metod, aby wzbudzić zaciekawienie widowni. To, co w pewnym okresie było popularne, później niekiedy całkowicie zanikało. Dotyczyło to w równej mierze charakteru sztuk cieszących się największym zainteresowaniem, tematyki spektakli, sposobu gry aktorskiej, scenografii, kostiumów oraz muzyki. Teatr kształtował modę, ale także sam ulegał trendom rodzącym się poza nim.

Intencją organizatorów konferencji jest zaproszenie do debaty o różnych aspektach mód teatralnych oraz przemian, które dokonywały się w teatrze. Najważniejsze będą nie tylko dzieła przełomowe, lecz również ogólny charakter utworów, które były w danym czasie popularne. Zapraszamy do dyskusji o tym, co w teatrze spotykało się z największym odzewem publiczności.

Przykładowe tematy wystąpień:

1. Performatywność i intermedialność w teatrze polskim.

2. Status teatru Off-owego w Polsce.

3. Polski plakat teatralny.

4. O metodzie aktorskiej. Historia sztuki ruchu scenicznego.

5. Przemiany kostiumu teatralnego na przestrzeni lat.

6. Przełamywanie estetyki barokowej na przykładzie scenografii teatralnych wieku oświecenia.

7. Moda na ludowość. Oblicza folkloru w teatrach i operach polskich.

8. Walka z cenzurą. Język ezopowy w sztukach teatralnych, oraz historia recepcji ukrytych aluzji politycznych.

9. Oświeceniowy ślad w dramacie romantycznym.

10. Wpływ twórców zagranicznych (Shakespeare, Brecht, Beckett etc.) na teatr polski – kierunki rozwoju.

Koszt udziału w konferencji: 150 zł. Organizatorzy zapewniają wyżywienie.

Planujemy druk publikacji pokonferencyjnej. Konferencja zostanie połączona dodatkowymi wydarzeniami artystycznymi. Szczegółowe informacje zostaną podane razem z programem konferencji.

Organizatorzy:

  • mgr Piotr Maksymowicz
  • mgr Aneta Wadowska
  • mgr Elwira Kamola
  • mgr Anna Golus

Opiekun naukowy konferencji: prof. dr hab. Jan Ciechowicz.

Information

Application deadline for speakers:
09.07.2016 22:00
Fee:
150 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.