Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 15.03.2016 - 16.03.2016
Added on: 20.12.2015

Inny w podróży / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów

Organizatorami wydarzenia są Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Filologii Angielskiej, Pracownia Komparatystyki IFA, Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Germańskiej.

Celem konferencji jest refleksja nad różnymi formami i sensami narracji podróżniczej.

Proponujemy następujące tematy naszej wspólnej refleksji:

 • apodemika (teoria podróży)
 • podróż jako problem intelektualny, literacki i artystyczny
 • podróż jako pojęcie antropologiczne
 • podróżopisanie jako praktyka pisarska i egzystencjalna
 • Inny w percepcji podróżnika
 • podróżnik jako Inny; stawanie się innym (przemiana), oswajanie inności
 • podróżnik między auto- i heterostereotypem
 • podróżnik w badaniach imagologicznych/komparatystycznych
 • obrazy innych (europejskich i pozaeuropejskich) narodów w narracji podróżniczej
 • różnorodność form narracji podróżniczej
 • nowe interpretacje „klasycznych” narracji podróżniczych
 • społeczne i artystyczne konsekwencje „mody na podróżowanie”

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konferencji na adres elektroniczny: innywpodrozy@gmail.com do dnia 31 stycznia 2016 r. Wszystkie informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej poświęconej sesji: http://innywpodrozyconference.blogspot.com.

Information

Application deadline for speakers:
31.01.2016 21:00
Added on:
20 December 2015; 23:39 (Mariola Wilczak)
Edited on:
31 March 2016; 16:03 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.