Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 15.03.2016 - 16.03.2016
Added on: 20.12.2015

Inny w podróży / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów

Organizatorami wydarzenia są Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Filologii Angielskiej, Pracownia Komparatystyki IFA, Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Germańskiej.

Celem konferencji jest refleksja nad różnymi formami i sensami narracji podróżniczej.

Proponujemy następujące tematy naszej wspólnej refleksji:

 • apodemika (teoria podróży)
 • podróż jako problem intelektualny, literacki i artystyczny
 • podróż jako pojęcie antropologiczne
 • podróżopisanie jako praktyka pisarska i egzystencjalna
 • Inny w percepcji podróżnika
 • podróżnik jako Inny; stawanie się innym (przemiana), oswajanie inności
 • podróżnik między auto- i heterostereotypem
 • podróżnik w badaniach imagologicznych/komparatystycznych
 • obrazy innych (europejskich i pozaeuropejskich) narodów w narracji podróżniczej
 • różnorodność form narracji podróżniczej
 • nowe interpretacje „klasycznych” narracji podróżniczych
 • społeczne i artystyczne konsekwencje „mody na podróżowanie”

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konferencji na adres elektroniczny: innywpodrozy@gmail.com do dnia 31 stycznia 2016 r. Wszystkie informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej poświęconej sesji: http://innywpodrozyconference.blogspot.com.

Information

Application deadline for speakers:
31.01.2016 21:00
Added on:
20 December 2015; 23:39 (Mariola Wilczak)
Edited on:
31 March 2016; 16:03 (Mariola Wilczak)

See also

18.08.2017

Kulturowa historia podróżowania

„Słownik języka polskiego PWN” definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze. Chcemy zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania; interesują nas zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ). PROPONOWANE WĄTKI I OBSZARY BADAWCZE: • historia podróżowania, • podróżowanie w różnych kulturach, • cele, role i funkcje podróżowania, • kulturowe wyobrażenia na temat podróży, • podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi, • podróżowanie w tekstach kultury, • figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne, • środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika, • historie podróży i sylwetki podróżników; • przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada. Wskazane wątki są tylko przykładowe, zachęcamy także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 września 2017 r. na adres: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000-1500 znaków).

07.06.2015

Festiwal „Kultury w kontakcie”

Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Teatr Ósmego Dnia i kino Charlie Monroe zapraszają do udziału w festiwalu „Kultury w kontakcie”, który odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 r.

08.07.2016

„Sztuka Edycji”. Zaproszenie do publikacji

Redakcja czasopisma „Sztuka Edycji” zaprasza do współtworzenia kolejnego numeru: Podróżopisarstwo a problemy edytorskie. Teksty będą przyjmowane do 10 lipca 2016 r., natomiast ostateczny termin nadsyłania tekstów to 31 października 2016 r. Szczegóły w załączniku.

16.02.2016

Recenzowana monografia: "Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka"

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.