Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 23.09.2016 - 24.09.2016
Дата размещения: 03.09.2016

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Mody teatralne. Przemiany"

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Gdańsk
Организаторы:
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Педагоги

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Uniwersytet Gdański – Interdyscyplinarne Koło Doktorantów zapraszają na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „Mody teatralne. Przemiany”.

Termin konferencji: 23-24 września 2016

Miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, s. 1.43

Termin zgłoszeń: 10 lipca 2016 roku, lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona w ciągu 20 dni

Abstrakty: (max 1500 znaków) prosimy wysyłać na adres mail: mody_teatralne.przemiany@wp.pl

Języki konferencji: polski

Konferencja przewidziana jest dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów.

Według słownika moda to „zwyczaj, obyczaj przejściowy, zmienny, przeciwstawiający się dotychczasowej tradycji”. Zmieniają się na przykład „style ubierania”, t.j. „normy dotyczące zewnętrznego wyglądu” ludzi. Zmieniają się również mody artystyczne, literackie, mody w sztuce i architekturze – naprzemiennie rodzą się i przemijają „mody na nowoczesność, na kolekcjonerstwo, na tworzywa sztuczne” [ Słownik języka polskiego, Warszawa 1988, t.2, s. 199]. Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się zmianom zwyczajów teatralnych, czyli różnym modom artystycznym pojawiającym się na scenach, ale także przemianom obyczajów panujących na przykład na widowni, zmiennej estetyce afiszów, programów i innych ulotnych druków teatralnych. Chcemy rozpoznać i opisać pojawianie się i zanikanie upodobania do muzyki w teatrze, upodobań do pewnych sposobów używania głosu i interpretacji tekstu scenicznego, szkoły gestu teatralnego. Chcemy przyjrzeć się modom w budowaniu dekoracji i projektowaniu kostiumów scenicznych.

Teatr publiczny wielokrotnie się zmieniał. Poczynając od najchętniej podejmowanej tematyki sztuk, poprzez sposób ich prezentacji po założenia ideowe, które chciano popularyzować. W różnych epokach teatr uciekał się do odmiennych metod, aby wzbudzić zaciekawienie widowni. To, co w pewnym okresie było popularne, później niekiedy całkowicie zanikało. Dotyczyło to w równej mierze charakteru sztuk cieszących się największym zainteresowaniem, tematyki spektakli, sposobu gry aktorskiej, scenografii, kostiumów oraz muzyki. Teatr kształtował modę, ale także sam ulegał trendom rodzącym się poza nim.

Intencją organizatorów konferencji jest zaproszenie do debaty o różnych aspektach mód teatralnych oraz przemian, które dokonywały się w teatrze. Najważniejsze będą nie tylko dzieła przełomowe, lecz również ogólny charakter utworów, które były w danym czasie popularne. Zapraszamy do dyskusji o tym, co w teatrze spotykało się z największym odzewem publiczności.

Przykładowe tematy wystąpień:

1. Performatywność i intermedialność w teatrze polskim.

2. Status teatru Off-owego w Polsce.

3. Polski plakat teatralny.

4. O metodzie aktorskiej. Historia sztuki ruchu scenicznego.

5. Przemiany kostiumu teatralnego na przestrzeni lat.

6. Przełamywanie estetyki barokowej na przykładzie scenografii teatralnych wieku oświecenia.

7. Moda na ludowość. Oblicza folkloru w teatrach i operach polskich.

8. Walka z cenzurą. Język ezopowy w sztukach teatralnych, oraz historia recepcji ukrytych aluzji politycznych.

9. Oświeceniowy ślad w dramacie romantycznym.

10. Wpływ twórców zagranicznych (Shakespeare, Brecht, Beckett etc.) na teatr polski – kierunki rozwoju.

Koszt udziału w konferencji: 150 zł. Organizatorzy zapewniają wyżywienie.

Planujemy druk publikacji pokonferencyjnej. Konferencja zostanie połączona dodatkowymi wydarzeniami artystycznymi. Szczegółowe informacje zostaną podane razem z programem konferencji.

Organizatorzy:

  • mgr Piotr Maksymowicz
  • mgr Aneta Wadowska
  • mgr Elwira Kamola
  • mgr Anna Golus

Opiekun naukowy konferencji: prof. dr hab. Jan Ciechowicz.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
09.07.2016 22:00
Оплата:
150 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
3 сентября 2016; 16:19 (Katarzyna Kręglewska)
Дата правки:
24 сентября 2016; 17:41 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

14.06.2016

Mody teatralne. Przemiany

10.09.2019

Moda w zwierciadle kultury. Język – literatura – kultura

Proponujemy dwojakie rozumienie mody – zarówno w kontekście znaczenia mody i przemian stroju, jak i w perspektywie tożsamościowej i podmiotowej. Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu mody, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców. Interesują nas rozważania w kontekście dyskursów na temat mody w literaturze, filmie, teatrze, sztukach wizualnych, kulturze popularnej, mediach, a także z zakresu estetyki, fashion studies czy performance. (z ogłoszenia Organizatorów)

20.12.2015

Inny w podróży / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Organizatorami wydarzenia są Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Filologii Angielskiej, Pracownia Komparatystyki IFA, Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Germańskiej.

01.06.2016

Powinowactwa retoryki

Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Zespół Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Powinowactwa retoryki”, która odbędzie w dniach 6-8 czerwca 2016 roku. Jest to czwarte spotkanie poświęcone zagadnieniom retorycznym organizowane w Poznaniu. Tym razem przyjrzymy się związkom retoryki z filozofią, szeroko pojętą komunikacją medialną, komunikacją polityczną, ale też sztuką wizualną, teatralną i muzyczną. Ilustracją retoryki muzycznej będzie koncert „Vioratoria” w wykonaniu studentów i pedagogów Zakładu Instrumentów Historycznych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, na który również serdecznie zapraszamy (7 czerwca, godz. 19.30 Aula im. S. Stuligrosza, ul. św. Marcin 87).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах