Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.11.2017 - 26.11.2017
Added on: 26.05.2017

Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Organizatorzy:
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski

Procesy, które odbywają się we współczesnym świecie, a które przybierają często formę konfliktów zbrojnych lub wiążą się z eskalacją innych rodzajów przemocy, stały się wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej, w tym także dla środowisk teatralnych. Podczas konferencji chcemy pochylić się nad następującymi zagadnieniami:

  • w jaki sposób i w jakim natężeniu współczesna dramaturgia oraz teatr reagują na wojnę, przemoc i uchodźstwo;
  • jak współcześni autorzy i twórcy teatralni pokazują i rozwiązują te problemy, jakie nowe aspekty poruszają i jakie spojrzenie proponują;
  • jak wygląda współczesna wojna, jakie są jej cele, gdzie przebiega linia frontu, kto z kim walczy;
  • gdzie funkcjonuje przemoc (np. na linii „władza-jednostka”, „kobieta-mężczyzna”, „biedny-bogaty”, „miejscowy-emigrant” etc.) i jakie przybiera formy;
  • jak uchodźcy wpływają na nasze rozumienie kwestii „swój-obcy”; jak współczesne społeczeństwo reaguje na uchodźców, czy są oni dla niego szansą, czy zagrożeniem;
  • jak artystyczna i sceniczna interpretacja współczesnych zagrożeń wpływa na percepcję indywidualną oraz na dyskurs społeczny.

Problematyka konferencji:
1. Wojna, przemoc i uchodźstwo jako tematy współczesnej dramaturgii oraz współczesnego teatru
2. Język przemocy – przemoc w języku: formy współczesnej dramaturgii
3. Teatr dokumentalny jako metoda pokazywania wojny, przemocy i problemów związanych z uchodźstwem
4. Wymiar estetyczny i moralny wojny i przemocy we współczesnym teatrze
5. Rola teatru jako instytucji wobec wojny, przemocy i uchodźstwa
6. Teatr jako ideologiczne pole walki
7. Cenzura we współczesnym teatrze
8. Teatr jako narzędzie propagandy
9. Teatroterapia dla ofiar przemocy

Języki konferencji: polski, ukraiński, białoruski, rosyjski, angielski

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencja@teatr-dramat-europejski.eu.
Zgłoszenie powinno zawierać:
dane prelegenta (imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliacja, dane kontaktowe), tytuł referatu i abstrakt do 1.500 znaków.

Opłata konferencyjna: 400 PLN (lub 100 EUR). Opłata zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów publikacji pokonferencyjnej w piśmie „Studia Teatralne Europy Środkowo-Wschodniej” po pozytywnym zaopiniowaniu artykułu przez recenzentów naukowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2017 r.
Numer konta i termin wniesienia opłaty konferencyjnej zostanie podany w zawiadomieniu o akceptacji zgłoszenia.

Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska
dr hab. Andriej Moskwin
dr Anna Korzeniowska-Bihun
mgr Oliwia Kasprzyk

 

Zdjęcie: spektakl "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety", Teatr Żeromskiego w Kielcach

Information

Application deadline for speakers:
15.06.2017 21:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.