Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.10.2015 - 23.10.2015
Added on: 15.10.2015

Kolokwia Dramaturgiczne w Bibliotece Uniwersyteckiej

Type of the event:
Symposium
City or town:
Poznań

Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM oraz Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk UAM wraz z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu zapraszają do udziału w Kolokwiach Dramaturgicznych, które odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej w dniach 21–23 października.

Kolokwia Dramaturgiczne towarzyszą wydaniu antologii przekładów na język polski niemieckich studiów o teatrze operowym i dramatycznym, stanowiących kanon humanistycznej refleksji nad dramaturgią (tom specjalny czasopisma „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” vol. XVI, nr 25, Suplement: „Niemieckie studia nad muzyką i dramatem”). W ramach Kolokwiów odbędą się prezentacje, projekcje filmowe i dyskusje poświęcone specyfice widowisk audiowizualnych, niemieckim badaniom nad teatrem muzycznym oraz związkom opery i filmu animowanego. Program Kolokwiów zamieszczony jest na plakacie.

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.