Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.09.2016 - 24.09.2016
Added on: 14.06.2016

Mody teatralne. Przemiany

Type of the event:
Conference
City or town:
Gdańsk
Organisers:
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „Mody teatralne. Przemiany”.
 
Intencją organizatorów konferencji jest zaproszenie do debaty o różnych aspektach mód teatralnych oraz przemian,  jakie dokonywały się w teatrze. Ważne będą nie tylko dzieła przełomowe, lecz również takie utwory, które w pewnym czasie określały najbardziej popularne nurty i tendencje. Zapraszamy do dyskusji o tym, co w teatrze spotykało się z największym odzewem publiczności.
 
Przykładowe tematy wystąpień.
1. Performatywność i intermedialność w teatrze polskim.
2. Status teatru Off-owego w Polsce.
3. Polski plakat teatralny.
4. O metodzie aktorskiej. Historia sztuki ruchu scenicznego
5. Przemiany kostiumu teatralnego na przestrzeni lat
6. Przełamywanie estetyki barokowej na przykładzie scenografii teatralnych wieku oświecenia.
7. Moda na ludowość. Oblicza folkloru w teatrach i operach polskich.
8. Walka z cenzurą. Język ezopowy w sztukach teatralnych, oraz historia recepcji ukrytych aluzji politycznych.
9. Oświeceniowy ślad w dramacie romantycznym.
10. Wpływ twórców zagranicznych (Shakespeare, Brecht, Beckett etc.) na teatr polski–kierunki rozwoju.
 
Termin konferencji: 23–24 września 2016
Miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2016 roku, lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona w ciągu 20 dni
Abstrakty: (max 1500 znaków) prosimy wysyłać na adres meilowy: mody_teatralne.przemiany@wp.pl

Information

Application deadline for speakers:
30.06.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.