Biuletyn Polonistyczny

Wydział

07.10.2019

Wydział Nauk Humanistycznych

Instytucja macierzysta: Uniwersytet w Siedlcach Typ: Wydział
Telefon: 25 643 18 82/71

Wydział Humanistyczny jest jedną z najstarszych jednostek organizacyjnych siedleckiej Uczelni. Pod nazwą „Wydział Humanistyczny” został on utworzony w 1971 roku w ramach powstałej dwa lata wcześniej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (WSN).

O historii Wydziału Nauk Humanistycznych: https://wh.uws.edu.pl/images/other/historia-wydzialu.pdf

Obecnie na Wydziale funkcjonują dwa instytuty: Instytut Historii oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, także Pracownia Sztuki.
Kształcimy doktorantów i studentów na pięciu kierunkach: filologia polska, filologia, historia, logopedia (z audiologią) oraz sztuki plastyczne. Pracownicy naukowi Wydziału prowadzą badania indywidualne i zespołowe w następujących dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo. Także nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia na studiach praktycznych: logopedia (z audiologią) i sztuki plastyczne zajmują się pracą badawczą z tego zakresu.

Kierunek Filologia polska pro­wadzony na poziomie studiów pierwszego i dru­giego stopnia uzyskał ocenę pozytywną zawartą w Uchwale Nr 320/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akre­dytacyjnej z dnia 14 czerwca 2019 roku.

W roku akademickim 2019/20 rozpoczął również działalność Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej, którego zadania i działania skierowane są głównie do cudzoziemców - nauka języka polskiego i przedmiotów kierunkowych, wiedzy o Polsce, jej kulturze i historii. Z myślą o nich organizowane są również Letnie Kursy Języka i Kultury Polskiej, Kurs przygotowawczy do studiów w Polsce w roku akademickim 2019/2020 i inne.


Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej
Kierownik: dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni
tel. 25 643-18-86
Obsługa administracyjna: Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr Katarzyna Sobolewska
ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
tel. 25 643-19-43
e-mail: ojp@uph.edu.pl 

Informacje

Okres działalności:
1971 -
Redaktorzy:
Formy kształcenia:
  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
  • studia III stopnia
  • studia podyplomowe
Data dodania:
7 października 2019; 11:44
Data edycji:
9 kwietnia 2024; 14:37 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.