Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 12.10.2017 g.16:30
Data dodania: 27.09.2017

Wykład prof. Henryka Siewierskiego (Universidade de Brasilia) pt. „Maria Danilewicz-Zielińska – emigracja i jedność kultury polskiej”

Typ wydarzenia:
Wykład
Miejscowość:
Bydgoszcz

Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW wraz z Oddziałem Bydgoskim Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają na wykład prof. Henryka Siewierskiego (Universidade de Brasilia) pt. „Maria Danilewicz-Zielińska – emigracja i jedność kultury polskiej”.

Wykład poświęcony jest urodzonej w Aleksandrowie Kujawskim w 1907 roku, a od wybuchu II wojny światowej pozostającej na emigracji pisarce i działaczce Marii Danilewicz-Zielińskiej. Od roku 1960 współpracowała m.in. z paryską „Kulturą”, a w latach 1953-1987 z Radiem Wolna Europa. Zajmowała się zapoczątkowaną jeszcze przed wojną pracą naukową.

Profesor Siewierski miał okazję zetknąć się z nią osobiście.

Profesor Henryk Siewierski, absolwent UJ, od 1987 roku wykłada na stołecznym uniwersytecie w Brazylii. Jest m.in. autorem książki "Historia da literatura polonesa" oraz licznych artykułów na temat literatury polskiej i brazylijskiej. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność tłumaczeniową: na język polski przetłumaczył np. epicko-liryczny poemat Fernando Pessoi "Mensagem", na język portugalski m.in. dzieła Brunona Schulza oraz wydał książkę "Adam Mickiewicz: um poeta peregrino".

Informacje

Adres:
Aula A Biblioteki UKW, ul. Jagiellońska 11, Bydgoszcz

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.