Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 16.04.2019 g.14:00 - 17.04.2019
Data dodania: 15.04.2019

Wykłady prof. Kristiny Rutkovskiej (Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu Wileńskiego):

Typ wydarzenia:
Wykład
Miejscowość:
Wrocław

Pracownia Lingwistyki Antropologicznej IFP UWr oraz Studenckie Koło Naukowe Lituanistów serdecznie zapraszają na wykłady
Prof. Kristiny Rutkovskiej (Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu Wileńskiego):
wykład 1.  „Miejsce źródeł ludowych w językowym obrazie świata Litwinów”  wtorek 16.04.19, godz.14.00, sala 115;
wykład 2.  „Językowo-kulturowa wizja ZIEMI na Litwie”   środa 17.04.19, godz.10.15, sala 147.

Pracownia Lingwistyki Antropologicznej IFP UWr oraz Studenckie Koło Naukowe Lituanistów serdecznie zapraszają na wykłady
Prof. Kristiny Rutkovskiej (Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu Wileńskiego):
wykład 1.  „Miejsce źródeł ludowych w językowym obrazie świata Litwinów”  wtorek 16.04.19, godz.14.00, sala 115;
wykład 2.  „Językowo-kulturowa wizja ZIEMI na Litwie”   środa 17.04.19, godz.10.15, sala 147.

Informacje

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.