Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 06.06.2016 g.09:00 - 07.06.2016 g.14:00
Data dodania: 05.04.2016

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Język–Teatr–Literatura

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Częstochowa
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Język-Teatr-Literatura

XIV

Doktoranci literaturoznawstwa wraz z Instytutem Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie mają zaszczyt zaprosić adeptów kierunków humanistycznych do udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Język–Teatr–Literatura.

Konferencja odbędzie się w dniach 6–7 czerwca 2016 roku w siedzibie Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ul Armii Krajowej 36a.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów, którzy chcą wygłosić referaty będące efektem ich pracy oraz poszukiwań badawczych, mieszczących się w formule konferencji. Celem przedsięwzięcia jest wymiana poglądów oraz uwag dotyczących tematyki badawczej polskich i zagranicznych humanistów, nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia (na załączonym formularzu) wraz z tematem i abstraktem (max 250 słów) wystąpienia na adres e-mail konferencja.ajd.jtl@gmail.com w terminie do 10 maja 2016 roku.

Uczestnicy nie wnoszą opłaty konferencyjnej. Planujemy wydanie elektronicznej publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanego tomu (spełniającego wszystkie formalne warunki publikacji naukowej) we współpracy z Wydawnictwem Van Der Book. Warunkiem publikacji jest otrzymanie przez autorów referatów pozytywnych recenzji. Zakwaterowanie na terenie Częstochowy uczestnicy konferencji organizują we własnym zakresie (organizatorzy zapewniają pomoc w rezerwacji miejsc – prosimy o kontakt  w tej sprawie). Ze swojej strony zapewniamy oczywiście wsparcie techniczne w postaci komputera i rzutnika.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres konferencji  konferencja.ajd.jtl@gmail.com. Szczegółowe kwestie techniczne, takie jak podział na panele i sesje, wraz z dokładnym harmonogramem obrad, pojawią się  w kolejnych komunikatach zjazdowych.

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
10.05.2016 21:00
Data zgłaszania uczestników:
10.05.2016 21:00
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.