Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.06.2016 g.09:00 - 07.06.2016 g.14:00
Added on: 05.04.2016

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Język–Teatr–Literatura

Type of the event:
Conference
City or town:
Częstochowa
Target groups:
Students, PhD Students

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Język-Teatr-Literatura

XIV

Doktoranci literaturoznawstwa wraz z Instytutem Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie mają zaszczyt zaprosić adeptów kierunków humanistycznych do udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Język–Teatr–Literatura.

Konferencja odbędzie się w dniach 6–7 czerwca 2016 roku w siedzibie Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ul Armii Krajowej 36a.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów, którzy chcą wygłosić referaty będące efektem ich pracy oraz poszukiwań badawczych, mieszczących się w formule konferencji. Celem przedsięwzięcia jest wymiana poglądów oraz uwag dotyczących tematyki badawczej polskich i zagranicznych humanistów, nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia (na załączonym formularzu) wraz z tematem i abstraktem (max 250 słów) wystąpienia na adres e-mail konferencja.ajd.jtl@gmail.com w terminie do 10 maja 2016 roku.

Uczestnicy nie wnoszą opłaty konferencyjnej. Planujemy wydanie elektronicznej publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanego tomu (spełniającego wszystkie formalne warunki publikacji naukowej) we współpracy z Wydawnictwem Van Der Book. Warunkiem publikacji jest otrzymanie przez autorów referatów pozytywnych recenzji. Zakwaterowanie na terenie Częstochowy uczestnicy konferencji organizują we własnym zakresie (organizatorzy zapewniają pomoc w rezerwacji miejsc – prosimy o kontakt  w tej sprawie). Ze swojej strony zapewniamy oczywiście wsparcie techniczne w postaci komputera i rzutnika.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres konferencji  konferencja.ajd.jtl@gmail.com. Szczegółowe kwestie techniczne, takie jak podział na panele i sesje, wraz z dokładnym harmonogramem obrad, pojawią się  w kolejnych komunikatach zjazdowych.

Information

Application deadline for speakers:
10.05.2016 21:00
Application deadline for participants:
10.05.2016 21:00
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.