Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.11.2016 g.09:00 - 25.11.2016 g.14:00
Added on: 30.09.2016

Trylogia w tradycji literackiej i historycznej

Type of the event:
Conference
City or town:
Częstochowa
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Przypadająca w tym roku 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza stała się pretekstem do zorganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Trylogia w tradycji literackiej i historycznej". Organizatorami konferencji są Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie oraz Muzeum Częstochowskie. Konferencja odbędzie się w dniach 24–25 listopada 2016 r. w Częstochowie.

"Trylogia" Henryka Sienkiewicza jest bez wątpienia wybitnym dziełem literackim. Co więcej na przełomie XIX i XX w. była dla bardzo wielu Polaków swoistym podręcznikiem historii, z którego kart uczyli się dziejów ojczystych. Śledząc perypetie fikcyjnych bohaterów poznawali trudną historię relacji polsko-ukraińskich (polsko-kozackich) w okresie powstania Bohdana Chmielnickiego, wojnę polsko-szwedzką z lat 1655-1660 oraz początek zmagań polsko-tureckich z lat 1672-1676. Obok uniwersalnych literackich motywów, takich jak miłość, zdrada, przyjaźń i rywalizacja, w powieści zaprezentowane zostały polskie wady narodowe, które nie tylko komplikowały losy bohaterów, ale również wpływały na dzieje Rzeczypospolitej. Tym samym utwór ten miał również charakter moralizatorski.
 
Sienkiewicz na kartach "Trylogii", będącej przede wszystkim utworem literackim,mającym określone przesłanie, nie zawsze wiarygodnie przedstawiał fakty historyczne.Uwagę na to zwracali już w przeszłości historycy i literaturoznawcy, jednak że organizatorzy konferencji uznali, że nadal warto prowadzić dyskusję nad tym jednym z najbardziej znanych dzieł polskiego laureata Nagrody Nobla.
 
Celem konferencji jest omówienia trzech zagadnień:
1. prawda i fikcja w "Trylogii",
2. język literacki a język epoki,
3. wpływ "Trylogii" na wątki literackie i postawy społeczne (patriotyzm).
 
Komitet organizacyjny konferencji:
  • dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD – przewodnicząca
  • prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (AJD)
  • prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (AJD)
  • dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD
  • Janusz Jadczyk (Muzeum Częstochowskie)
  • dr Katarzyna Bucholc-Srogosz (AJD) – sekretarz

Information

Application deadline for speakers:
30.09.2016 21:00
Application deadline for participants:
30.09.2016 21:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.