Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.05.2016 - 18.05.2016
Added on: 24.01.2016

Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić na III konferencję naukową historyków języka polskiego z cyklu: Język – obyczaj – wspólnota.

Konferencja jest spotkaniem badaczy zainteresowanych społecznym charakterem języka, szczególnie korelacjami społeczeństwa i społeczności, ich funkcjonowania i obyczajów z językiem narodowej wspólnoty komunikatywnej oraz wspólnot podrzędnych. W związku z przypadającą w 2016 r. 170. rocznicą urodzin i 100. rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza jako temat wiodący proponujemy: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza.

Do programu konferencji przyjmiemy prace inspirowane pojęciami zawartymi zarówno w nazwie całego cyklu spotkań, jak i tematem wiodącym przyszłorocznego spotkania. Proponujemy dyskusję nad następującymi zagadnieniami:
■ język, styl, gatunek Sienkiewiczowskiej prozy artystycznej i publicystyki
■ Sienkiewicz jako pisarz i publicysta
■ listy Sienkiewicza źródłem wiedzy o języku i obyczaju
■ wokół przekładów dzieł Sienkiewicza na języki obce
■ Sienkiewiczowskie konteksty
■ recepcja twórczości Sienkiewicza w Polsce i na świecie
■ Sienkiewicz na ekranie i scenie
 
Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 16–18 maja 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Kopcińskiego 16).
 
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających tytuły wystąpień wraz z krótkim ich streszczeniem do końca lutego 2016 roku pod adresem: jezyk.obyczaj.wspolnota@gmail.com. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo dokonania selekcji nadesłanych tematów. Planujemy publikację dorobku w tomie studiów.Na prezentację wystąpienia przewidujemy 20 minut.
 
Kierownik konferencji:
Dr hab. Magdalena Pietrzak, KHJP UŁ
 
Sekretarz konferencji:
Dr Anna Lenartowicz-Zagrodna, KHJP UŁ
 
Rada programowa:
prof. zw. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń, prof. dr hab. Stanisław Borawski, prof. dr hab. Marek Cybulski, prof. UZ dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UŁ dr hab. Ewa Woźniak, prof. UZ Magdalena Hawrysz, prof. UZ dr hab. Anna Wojciechowska, dr hab. Rafał Zarębski, dr hab. Danuta Kowalska

Information

Application deadline for speakers:
29.02.2016 22:30
Added on:
24 January 2016; 20:43 (Katarzyna Burska)
Edited on:
9 May 2016; 22:17 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.