Polish Studies Bulletin
Date of the event: 09.11.2017 g.10:00 - 10.11.2017 g.14:00
Added on: 16.03.2017

Lekarz na prowincji / Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Częstochowa

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Lekarz na prowincji dedykowanej postaci dra Władysława Biegańskiego, która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 r. w Hucisku.

Konferencja „Lekarz na prowincji” jest kolejną z cyklu interdyscyplinarnych konferencji pt. „Intelektualista na prowincji”, organizowanych przez naukowców z Polski i Czech związanych z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Filologiczno-Historyczny) oraz Ostravská Univerzita (Filozofická fakulta Ostravská Univerzita), we współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum.

Tegorocznej edycji konferencji patronuje postać dra Władysława Biegańskiego – w 2017 roku przypadają bowiem dwie rocznice związane z życiem częstochowskiego lekarza, filozofa i społecznika Władysława Biegańskiego: 160. urodzin i 100. śmierci. Jako autor publikacji na temat ogólnych zasad uprawiania medycyny Władysław Biegański zwracał uwagę na humanistyczny wymiar praktyki lekarskiej, stąd w sposób szczególny interesuje nas problematyka wierności etyce lekarskiej. Interesuje nas również namysł nad współczesnymi związkami medycyny z literaturą i sztuką, jak również spojrzenie na to zagadnienie z perspektywy historycznej, społecznej, politycznej, gospodarczej i etycznej.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Miejsce: Hucisko (Jura Krakowsko-Częstochowska)

Opłata w wysokości 350 zł obejmuje: udział w dwudniowej konferencji (możliwość uczestniczenia w obradach), zakwaterowanie oraz wyżywienie w dniach obrad, także materiały konferencyjne, publikację pokonferencyjną. Opłatę prosimy wpłacać na konto: Fundacja „Silva Rerum Polonarum” 95 1020 1664 0000 3102 0495 3263 z dopiskiem Konferencja „Lekarz na prowincji”

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 maja 2017 roku na adres: lekarznaprowincji@onet.pl

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowy opis konferencji znajdują się: na stronie http://www.ifp.ajd.czest.pl/n1634,Zapraszamy-na-Miedzynarodowa-Konferencje-Naukowa--Lekarz-na-prowincji-

Serdecznie zapraszamy,

Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Filozofická fakulta Ostravská Univerzita

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.