Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.10.2016 - 15.10.2016
Added on: 13.05.2016

Artysta na prowincji / Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Lubliniec
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie wraz z Uniwersytetem Ostrawskim w Ostrawie  zapraszają na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Artysta na prowincji", która odbędzie się w dniach 14 października 2016 - 15 października 2016 r. w Lublińcu.

Będzie to czwarta edycja cyklu "Intelektualista na prowincji". Wcześniejsze były poświęcone kolejno zagadnieniom prowincjonalnego usytuowania uczonego (2013), historyka i pisarza (2014) oraz filozofa (2015). W rozumieniu organizatorów konferencji pojęcie artysty odnosi się nie tylko do malarza, rysownika czy rzeźbiarza, ale także twórcy muzyki, autora dzieł literackich, przedstawiciela sztuki teatralnej i filmowej oraz kreatora sztuki nowych mediów. Zapraszamy do podjęcia refleksji w ramach tychże obszarów kierunkowych, z których każdy daje się rozpatrywać bardziej szczegółowo w optyce sugerowanych poniżej zakresów problemowych:

• Sztuka prowincji a sztuka prowincjonalna.
• Prowincja jako centrum sztuki?
• Artysta z prowincji jako kreator nowych impulsów w sztuce.
• Regionalizm w sztuce a uniwersalne wartości estetyczne.
• Prowincjonalizm a eklektyzm.
• Zjawisko marginalizacji sztuki z prowincji.
• Granice i peryferia sztuki.
• Synkretyzm sztuk na prowincji.
• Literackie obrazy artystów spoza centrum.
• Prowincja okiem artysty.
• Kontakty artystów prowincjonalnych z centrami sztuki.
• Kontakty wzajemne artystów z prowincji.
• Historyczne uwarunkowania semantyki prowincji w odniesieniu do sztuki i jej rozwoju.
• Prowincja jako przestrzeń wygnania i niezrozumienia, akceptacji i inspiracji.
• Edukacja artystyczna na prowincji.

Miejsce: Zamek w Lublińcu (w ramach wydarzeń VI Lublinieckiej Nocy Kultury).

Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie na adres: artystanaprowincji@interia.pl tematu wystąpienia wraz z krótkim abstraktem (o objętości do 1500 znaków ze spacjami), wskazaniem na ewentualne zapotrzebowanie sprzętowe (laptop, rzutnik, sprzęt audio itp.) oraz podaniem stopnia/tytułu naukowego i określeniem afiliacji.
Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru tematów. Opłata konferencyjna wynosi 400 złotych. Uczestnikom zapewnia się nocleg w Lublińcu z 14 na 15 października oraz wyżywienie (obiad i kolację w pierwszy dzień konferencji, śniadanie i obiad w drugi dzień).
 
Planowany jest druk publikacji pokonferencyjnej w ramach polsko-czeskiej serii wydawniczej "Intelektualista na prowincji".

Information

Application deadline for speakers:
31.05.2016 21:30
Added on:
13 May 2016; 12:21 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 September 2018; 20:06 (Mariola Wilczak)

See also

16.03.2017

Lekarz na prowincji / Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Lekarz na prowincji dedykowanej postaci dra Władysława Biegańskiego, która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 r. w Hucisku.

09.05.2021

Referat prof. Mariusza Ausza "Litewska prowincja zakonu pijarów w XVIII w. i jej wkład w rozwój szkolnictwa i kultury Rzeczypospolitej" / z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia"

Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", które odbędzie się w czwartek 13 maja 2021 r. w godzinach 11.00 – 13.00 na platformie Google Meet. Podczas spotkania prof. Mariusz Ausz przedstawi referat pt. Litewska prowincja zakonu pijarów w XVIII w. i jej wkład w rozwój szkolnictwa i kultury Rzeczypospolitej.

11.04.2016

Wykład Łukasza Hajduczenia "Chrystus Nowosielskiego – teologia artysty w książce 'Mój Chrystus' " (z cyklu wykładów "ARS INTERPRETANDI. O odczytywaniu dzieła sztuki")

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu wykładów "ARS INTERPRETANDI. O odczytywaniu dzieła sztuki" organizowanych przez Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dziekania 1 we współpracy z Komisją Speculum Byzantinum Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

24.02.2018

http://sztuka.net – ogólnopolska konferencja o sztuce i kulturze artystycznej w dobie / przestrzeni internetu

Koło Naukowe Kulturoznawców oraz Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji http://sztuka.net.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.