Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 22.04.2021 - 22.04.2021
Data dodania: 04.02.2021

Zmagania z realizmem. Wokół literatury polskiej II połowy XIX wieku. W 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej

Typ wydarzenia:
Konferencja
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, która odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku na platformie Zoom.

Zdj. Min An z Pexels

W tym roku będziemy obchodzić 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej (6 czerwca), jednej z najwybitniejszych pisarek polskich epoki pozytywizmu. Oprócz namysłu nad życiem i twórczością pisarki z Milkowszczyzny chcielibyśmy, aby ów jubileusz stał się asumptem do rozważań naukowych i popularnonaukowych nad literacką i kulturową spuścizną polskich pozytywistów tworzących w II połowie XIX wieku. Pragniemy, aby problematyka spotkania skupiła przede wszystkim młode pokolenie badaczy i miłośników literatury polskiej (Studentów i Doktorantów) z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, których zainteresowania i profile badawcze obracają się wokół biografii, twórczości literackiej i działalności publicystycznej dziewiętnastowiecznych polskich artystów pióra. Mamy nadzieję, że każdy głos oddany podczas organizowanej przez nas konferencji naukowej przyczyni się do zgłębienia wiedzy na proponowane tematy, do określenia miejsca i roli literatury polskiej II połowy XIX wieku w literaturze światowej, jak również do rozważań nad gatunkowymi i kulturowymi zmianami związanymi z ewolucją rodzimej literatury tego okresu.
Pozostając w duchu powyższych myśli, pragniemy zaprosić Państwa w imieniu Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Instytutu Literaturoznawstwa KUL, Katedry Literatury Współczesnej KUL oraz Koła Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Zmagania z realizmem. Wokół literatury polskiej II połowy XIX wieku. W 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej. Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku online na platformie Zoom. Chcielibyśmy w ten sposób zapoczątkować dyskusję, która z jednej strony w dyskretny sposób oddawałaby głosy epoki Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza, a z drugiej umożliwiałaby naukową refleksję nad problematyką konferencji oraz rozwinięcie kwestii, które chcielibyśmy uczynić wiodącymi podczas naszego spotkania.
Proponujemy podjęcie następujących zagadnień:

– twórczość polskich pozytywistów dawniej i dziś: przeszłość i aktualność myśli;
– historia i współczesność w polskiej literaturze realizmu i naturalizmu;
– twórczość polskich pozytywistów w literaturoznawstwie i językoznawstwie;
– ewolucja form prozatorskich;
– style i konwencje literackie;
– pozytywizm polski: przełomowe postacie i dzieła;
– tematy, motywy i miejsca inspirujące polskich pozytywistów;
– projekty i idee pozytywistów polskich oraz ich kontynuacje;
– praca publicystyczna, naukowa i dziennikarska dziewiętnastowiecznych twórców;
– postawy i wypowiedzi krytyczne pisarzy XIX wieku wobec przeszłych i aktualnych dyskursów;
– recepcja polskiej literatury realizmu i naturalizmu dawniej i dziś, w Polsce i za granicą;
– dzieła pozytywistyczne we współczesnych tekstach kultury (teatr, film, sztuki plastyczne, muzyka);
– pozytywizm polski w popkulturze;
– dziedzictwo pozytywizmu. 

Niezależnie od proponowanych zagadnień jesteśmy też otwarci na inne propozycje tematyczne, które niekoniecznie mieszczą się w zakreślonych wyżej kręgach tematycznych. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres zmaganiazrealizmem@gmail.com mija 28 marca 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym zawierający abstrakt (do 500 słów), krótką notę biograficzną o Autorze z aktualną afiliacją i tytułem naukowym oraz numer telefonu i adres mailowy do korespondencji.

Zaproszenie Organizatorów

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
28.03.2021
Data dodania:
4 lutego 2021; 11:44 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
4 lutego 2021; 11:44 (Piotr Bordzoł)

Powiązane z wydarzeniem


Zobacz także

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.