Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.04.2021 - 22.04.2021
Added on: 04.02.2021

Zmagania z realizmem. Wokół literatury polskiej II połowy XIX wieku. W 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, która odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku na platformie Zoom.

Zdj. Min An z Pexels

W tym roku będziemy obchodzić 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej (6 czerwca), jednej z najwybitniejszych pisarek polskich epoki pozytywizmu. Oprócz namysłu nad życiem i twórczością pisarki z Milkowszczyzny chcielibyśmy, aby ów jubileusz stał się asumptem do rozważań naukowych i popularnonaukowych nad literacką i kulturową spuścizną polskich pozytywistów tworzących w II połowie XIX wieku. Pragniemy, aby problematyka spotkania skupiła przede wszystkim młode pokolenie badaczy i miłośników literatury polskiej (Studentów i Doktorantów) z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, których zainteresowania i profile badawcze obracają się wokół biografii, twórczości literackiej i działalności publicystycznej dziewiętnastowiecznych polskich artystów pióra. Mamy nadzieję, że każdy głos oddany podczas organizowanej przez nas konferencji naukowej przyczyni się do zgłębienia wiedzy na proponowane tematy, do określenia miejsca i roli literatury polskiej II połowy XIX wieku w literaturze światowej, jak również do rozważań nad gatunkowymi i kulturowymi zmianami związanymi z ewolucją rodzimej literatury tego okresu.
Pozostając w duchu powyższych myśli, pragniemy zaprosić Państwa w imieniu Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Instytutu Literaturoznawstwa KUL, Katedry Literatury Współczesnej KUL oraz Koła Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Zmagania z realizmem. Wokół literatury polskiej II połowy XIX wieku. W 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej. Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku online na platformie Zoom. Chcielibyśmy w ten sposób zapoczątkować dyskusję, która z jednej strony w dyskretny sposób oddawałaby głosy epoki Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza, a z drugiej umożliwiałaby naukową refleksję nad problematyką konferencji oraz rozwinięcie kwestii, które chcielibyśmy uczynić wiodącymi podczas naszego spotkania.
Proponujemy podjęcie następujących zagadnień:

– twórczość polskich pozytywistów dawniej i dziś: przeszłość i aktualność myśli;
– historia i współczesność w polskiej literaturze realizmu i naturalizmu;
– twórczość polskich pozytywistów w literaturoznawstwie i językoznawstwie;
– ewolucja form prozatorskich;
– style i konwencje literackie;
– pozytywizm polski: przełomowe postacie i dzieła;
– tematy, motywy i miejsca inspirujące polskich pozytywistów;
– projekty i idee pozytywistów polskich oraz ich kontynuacje;
– praca publicystyczna, naukowa i dziennikarska dziewiętnastowiecznych twórców;
– postawy i wypowiedzi krytyczne pisarzy XIX wieku wobec przeszłych i aktualnych dyskursów;
– recepcja polskiej literatury realizmu i naturalizmu dawniej i dziś, w Polsce i za granicą;
– dzieła pozytywistyczne we współczesnych tekstach kultury (teatr, film, sztuki plastyczne, muzyka);
– pozytywizm polski w popkulturze;
– dziedzictwo pozytywizmu. 

Niezależnie od proponowanych zagadnień jesteśmy też otwarci na inne propozycje tematyczne, które niekoniecznie mieszczą się w zakreślonych wyżej kręgach tematycznych. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres zmaganiazrealizmem@gmail.com mija 28 marca 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym zawierający abstrakt (do 500 słów), krótką notę biograficzną o Autorze z aktualną afiliacją i tytułem naukowym oraz numer telefonu i adres mailowy do korespondencji.

Zaproszenie Organizatorów

Information

Application deadline for speakers:
28.03.2021
Added on:
4 February 2021; 11:44 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
4 February 2021; 11:44 (Piotr Bordzoł)

Related to the event


See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.