Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.04.2022 - 22.04.2022
Added on: 11.01.2022

Zaciętość dumy w osamotnieniu. Marii Konopnickiej w 180 rocznicę urodzin. Rozpoznania – Idee – Recepcja / ogólnopolska konferencja naukowa

W 2022 roku będziemy obchodzić 180. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej, jednej z najwybitniejszych polskich pisarek i czołowej reprezentantki polskiego pozytywizmu. Jubileusz ten chcielibyśmy potraktować nie tylko jako okazję do namysłu nad życiem i twórczością autorki Obrazków, ale także do dostrzeżenia i spopularyzowania twórczości innych autorek, które miały swój wkład w rozwój polskiej literatury XIX wieku.

Z materiałów promocyjnych organizatorów konferencji

Na konferencji chcielibyśmy stworzyć przestrzeń debaty otwartej na nowatorskie interpretacje zarówno kanonicznych, jak i mniej znanych utworów: skoncentrowane wokół tradycji i herstorii, wykorzystujące narzędzia oferowane przez ekokrytykę czy krytykę feministyczną. Nasze zaproszenie kierujemy przede wszystkim do młodego pokolenia badaczy i miłośników literatury polskiej (studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych), reprezentantów ośrodków naukowych z całej Polski, których zainteresowania i profile badawcze koncentrują się wokół biografii, twórczości literackiej, działalności publicystycznej dziewiętnastowiecznych artystek pióra oraz współczesnej recepcji. Wyrażamy nadzieję, że referaty i głosy w dyskusji przyczynią się do odkrycia na nowo wartości znanych, choćby ze szkolnej lektury, utworów, a także pozwolą przypomnieć wiele niesłusznie zapomnianych postaci XIX-wiecznej literatury. Ważnym wątkiem jest pamięć, upamiętnienie, sposób konstruowania opowieści o pozytywistach w szkole i w przestrzeni publicznej.

Nieustannie będzie nam także towarzyszyło pytanie o aktualność stawianych przez ówczesne pisarki problemów, a także o to, które z nich i dlaczego mogłyby stać się inspiracją dla młodych ludzi żyjących współcześnie. Konferencja, wpisując się w całość działań prowadzonych przez Muzeum HERstorii Sztuki, ma na celu popularyzację trwałych osiągnięć pozytywistycznych działaczek społecznych wśród szerokiej publiczności.

Proponowane zagadnienia:
• twórczość polskich pozytywistek dawniej i dziś: przeszła recepcja, aktualność myśli;
• pozytywistki w polskiej szkole: dawne problemy, nowe rozwiązania;
• ulica, skwer, muzeum biograficzne, fundacja  – upamiętnienie pozytywistek na przykładzie różnych miejsc w Polsce i na świecie
• ewolucja form prozatorskich i poetyckich, konwencje literackie stosowane przez pisarki pozytywistyczne w kontekście historyczno-literackim i społecznym;
• obrazy kobiet w literaturze pozytywizmu; psychologizacja postaci kobiet w prozie XIX-wiecznej;
• kobiety-emancypantki, kobiety demoniczne – wpływowe osobowości polskiej literatury XIX wieku;
• dziedziczony talent – ojcowie-pisarze i córki-pisarki;
• rodzaje i rola kobiecej narracji w publicystyce epoki pozytywizmu;
• ciało i cielesność w twórczości pozytywistek;
• przemoc wobec kobiet ukazana w prozie i dramacie XIX wieku;
• biografia Marii Konopnickiej we współczesnej polskiej kulturze: (re)interpretacje;
• szkolna recepcja literatury pozytywizmu i skuteczne sposoby realizacji kanonu lektur;
• w toku nauczania;
• pozytywizm polski w popkulturze;
• dziedzictwo pozytywizmu, osiągnięcia emancypantek.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22.04.2022 w Krakowie, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z uwagi na sytuację pandemiczną przewidujemy możliwość zdalnego przeprowadzenia konferencji w celu dostosowania się do wymogów sanitarnych. Powiadomienie o takiej decyzji pojawiłoby się najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem.

Abstrakty powinny liczyć nie więcej niż 400 słów. Wymagane podczas rejestracji będą następujące dane: imię, nazwisko, afiliacja, dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu). Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 28 lutego 2022 na adres: pozytywistki@gmail.com.

(informacja organizatorów konferencji)

Information

Application deadline for speakers:
28.02.2022
Fee:
bez opłat
Download:
Added on:
11 January 2022; 20:31 (Mariola Wilczak)
Edited on:
4 February 2022; 15:52 (Mariola Wilczak)

See also

20.08.2015

Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu

Do udziału w październikowej konferencji naukowej „Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu” zapraszają Pracownia Literatury XIX Wieku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UAM. Zgłoszenia do 15 września.

04.02.2021

Zmagania z realizmem. Wokół literatury polskiej II połowy XIX wieku. W 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, która odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku na platformie Zoom.

14.12.2017

Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku (Wydział Polonistyki UW) zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do pierwszej wieloautorskiej monografii z serii Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku. Oczekiwane są przede wszystkim artykuły w formie case studies poświęcone konkretnym powieściopisarkom spoza kanonu, a także szkice rewidujące dotychczasowe rozpoznania polskiej krytyki feministycznej pod kątem lektury wykluczonych bądź niedoczytanych autorek XIX wieku. 

13.06.2019

XXX Wiosna Literatury w Gołotczyźnie

Związek Literatów na Mazowszu, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie i Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego zapraszają na „XXX Wiosnę Literatury”.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.