Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.06.2019 - 14.06.2019
Added on: 13.06.2019

XXX Wiosna Literatury w Gołotczyźnie

Type of the event:
Meeting

Związek Literatów na Mazowszu, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie i Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego zapraszają na „XXX Wiosnę Literatury”.

Aleksander Świętochowski, Tygodnik Ilustrowany 1896

Spotkania mają charakter cykliczny. Odbywają się w miejscu, w którym przez 27 lat mieszkał Aleksander Świętochowski. Wraz z żoną, Aleksandrą, prowadzili szkołę rolniczą „Bratne”. W obszernym parku usytuowana jest willa Świętochowskich „Krzewnia”, w której ma swoją siedzibę Muzeum Pozytywizmu.

Program wydarzenia:

Czwartek, 13 czerwca 2019 r.

Gołotczyzna - Sońsk - Gąsocin

- od godz. 10.00 – Przyjazd gości do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy

- godz. 10.30 – 12.00 – Spotkania autorskie pisarzy w: Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie (Mariusz Olbromski, Piastów), w Szkole Podstawowej w Sońsku im. Sz. Dobosza (Zbigniew Dmitroca, Lublin), w Szkole Podstawowej w Gąsocinie (Wiktor Golubski, Ciechanów)  

- godz. 12.30 – Złożenie kwiatów na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku

- godz. 13.00-15.30 – Sesja z okazji 170. rocznicy urodzin Aleksandra Świętochowskiego

(salonik szlachecki Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie)

W programie odczyty (po pół godziny dla prelegenta):

- dr Dawid Maria Osiński (Uniwersytet Warszawski): Aleksander Świętochowski i światy literatury

- dr Teresa Kaczorowska (PCKiSz w Ciechanowie): Współpraca Marii Konopnickiej z

  Aleksandrem Świętochowskim

- dr hab. Joanna Zajkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Wiktor Gomulicki w „Prawdzie” Aleksandra Świętochowskiego 

- Jarosław Wałaszyk (Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie): Aleksander Świętochowski - osiągnięcia codzienne. Opowieść o życiu pozytywisty

- godz. 15.30- 16.00 - Koncert fortepianowy w wykonaniu uczniów PSM I i II st. w Ciechanowie

- godz. 16.00- 18.00 – Zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (dla zainteresowanych)

- godz. 18.00 - Spotkanie towarzyskie przy ognisku w gołockim parku, w programie również występ Zespołu Wokalno-Instrumentalnego ze Szkole Podstawowej im. Sz. Dobosza w Sońsku 

(dla zainteresowanych nocleg w gościnnych pokojach Muzeum)

 

Piątek, 14 czerwca 2019 r.

Ciechanów

godz. 18.00 - XXXI Spotkanie z Książką w Galerii – gościem będzie prof. Zofia Chyra-Rolicz (Warszawa) ze swoją książką Maria Konopnicka. Opowieść o niezwykłej kobiecie. W programie również występ młodych wokalistów ze Studium Piosenki „dEs” Grzegorza Chodkiewicza (PCKiSz)

 (Galeria im. B. Biegasa, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie)

     

Organizatorzy i sponsorzy:

- Związek Literatów na Mazowszu

- Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)

- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

- Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.