Biuletyn Polonistyczny
Ofert na stronie:
Sortuj według:

Promowane

Ostatnio dodane

27.07.2017
Lublin

Asystent w Zakładzie Studiów Conradoznawczych na Wydziale Humanistycznym UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Studiów Conradoznawczych na Wydziale Humanistycznym UMCS.

14.07.2017
Lublin

Starszy wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

14.07.2017
Lublin

Wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

22.06.2017
Lublin

Adiunkt Zakładzie Informatologii w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

22.06.2017
Lublin

Asystent (Logopedia)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną na Wydziale Humanistycznym UMCS

22.06.2017
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

09.02.2017
Lublin

Asystent w Zakładzie Historii Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Opis KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ: - posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie historii literatury polskiej; - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań nad literaturą romantyzmu (dobrze widziany jest także dorobek   naukowy z zakresu literatury oświecenia); - akademickie doświadczenie dydaktyczne w zakresie historii literatury polskiej, szczególnie: literatura oświecenia,   literatura romantyzmu; - opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej; - biegła znajomość języka polskiego.

22.11.2016
Lublin

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS

22.07.2016
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Kultury Książki i Nauk Pomocniczych Bibliologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

OPIS KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii; - czynna znajomość języka polskiego i co najmniej jednego języka kongresowego; - doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej; - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie bibliologii i informatologii; - udokumentowany udział w konferencjach naukowych; - udokumentowany dorobek organizacyjny.

22.07.2016
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w zakresie nauk o mediach; - posiadanie dorobku naukowego, organizacyjnego oraz osiągnięć dydaktycznych z zakresu nauk o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem prasoznawstwa, a także uznanego dorobku naukowego w zakresie badań nad prasą polską przed I wojną światową; - udział w konferencjach i projektach badawczych krajowych i międzynarodowych; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;  - biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych; - przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz w języku angielskim. WARUNKI ZATRUDNIENIA: - zatrudnienie od dnia 1 października 2016 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.