Biuletyn Polonistyczny
Ofert na stronie:
Sortuj według::

Promowane

Ostatnio dodane

08.06.2020
Warszawa

Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki (termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2020 r., umowa na czas nieokreślony) 

08.06.2020
Warszawa

Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki (termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2020 r., umowa na czas nieokreślony)

05.05.2019
Warszawa

Doktorant - stypendysta

Uniwersytet Warszawski

Wymagania: • stopień magistra i status doktoranta; • znajomość języka angielskiego i czeskiego; • znajomość polskich i słowiańskich korpusów językowych; • zainteresowanie tematyką projektu: aspektem czasownika.

02.05.2019
Warszawa

Adiunkt na czas określony W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego

Uniwersytet Warszawski

WARUNKI KONKURSU:  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo lub w dyscyplinie pokrewnej;  publikacje naukowe z zakresu językoznawstwa polonistycznego i ewentualnie dyscypliny pokrewnej;  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć akademickich należących do opisu współczesnej polszczyzny, w tym przygotowanie i prowadzenie zajęć metodą e-learningu;  preferowani będą kandydaci prowadzący lub gotowi prowadzić badania o charakterze interdyscyplinarnym;  Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego; osoba zatrudniona w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim. 

02.05.2019
Warszawa

Asystent na czas określony w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

Uniwersytet Warszawski

WARUNKI KONKURSU:  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo;  kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy oraz nauczyciela języka polskiego;  doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących podsystemów języka, w szczególności u osób z zaburzeniami mowy i języka potwierdzone publikacjami naukowymi oraz wystąpieniami na konferencjach;  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu językoznawstwa i logopedii;  doświadczenie zawodowe z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej oraz ukończone specjalistyczne szkolenia lub warsztaty z zakresu metod wspierania rozwoju mowy i terapii zaburzeń mowy;  znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;  Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego; osoba zatrudniona w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim. 

17.02.2019
Warszawa

Adiunkt w Zakładzie Retoryki i Mediów

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Retoryki i Mediów

17.02.2019
Warszawa

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta na okres trzech lat W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego

16.02.2019
Warszawa

Multidisciplinary research: cultural and social anthropology, ethnolinguistics, indigenous studies

Uniwersytet Warszawski

Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability Project is carried out within the TEAM Programme of the Foundation for Polish Science

06.12.2018
Warszawa

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki

16.10.2018
Warszawa

Doktorant stypendysta w projekcie badawczym

Uniwersytet Warszawski

Głównym zadaniem stypendysty w projekcie "Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich" (SONATA 13, nr 2017/26/D.HS2/0003) jest przeprowadzenie własnych badań dotyczących samodzielnie wybranego aspektu realizowanego projektu oraz opublikowanie wyników tych badań – w porozumieniu z kierownikiem projektu.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.