Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

08.06.2020
Warszawa

Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki (termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2020 r., umowa na czas nieokreślony) 

08.06.2020
Warszawa

Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki (termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2020 r., umowa na czas nieokreślony)

05.05.2019
Warszawa

Doktorant - stypendysta

Uniwersytet Warszawski

Wymagania: • stopień magistra i status doktoranta; • znajomość języka angielskiego i czeskiego; • znajomość polskich i słowiańskich korpusów językowych; • zainteresowanie tematyką projektu: aspektem czasownika.

02.05.2019
Warszawa

Adiunkt na czas określony W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego

Uniwersytet Warszawski

WARUNKI KONKURSU:  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo lub w dyscyplinie pokrewnej;  publikacje naukowe z zakresu językoznawstwa polonistycznego i ewentualnie dyscypliny pokrewnej;  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć akademickich należących do opisu współczesnej polszczyzny, w tym przygotowanie i prowadzenie zajęć metodą e-learningu;  preferowani będą kandydaci prowadzący lub gotowi prowadzić badania o charakterze interdyscyplinarnym;  Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego; osoba zatrudniona w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim. 

02.05.2019
Warszawa

Asystent na czas określony w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

Uniwersytet Warszawski

WARUNKI KONKURSU:  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo;  kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy oraz nauczyciela języka polskiego;  doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących podsystemów języka, w szczególności u osób z zaburzeniami mowy i języka potwierdzone publikacjami naukowymi oraz wystąpieniami na konferencjach;  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu językoznawstwa i logopedii;  doświadczenie zawodowe z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej oraz ukończone specjalistyczne szkolenia lub warsztaty z zakresu metod wspierania rozwoju mowy i terapii zaburzeń mowy;  znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;  Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego; osoba zatrudniona w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim. 

17.02.2019
Warszawa

Adiunkt w Zakładzie Retoryki i Mediów

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Retoryki i Mediów

17.02.2019
Warszawa

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta na okres trzech lat W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego

16.02.2019
Warszawa

Multidisciplinary research: cultural and social anthropology, ethnolinguistics, indigenous studies

Uniwersytet Warszawski

Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability Project is carried out within the TEAM Programme of the Foundation for Polish Science

06.12.2018
Warszawa

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki

16.10.2018
Warszawa

Doktorant stypendysta w projekcie badawczym

Uniwersytet Warszawski

Głównym zadaniem stypendysty w projekcie "Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich" (SONATA 13, nr 2017/26/D.HS2/0003) jest przeprowadzenie własnych badań dotyczących samodzielnie wybranego aspektu realizowanego projektu oraz opublikowanie wyników tych badań – w porozumieniu z kierownikiem projektu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.