Biuletyn Polonistyczny
Ofert na stronie:
Sortuj według::

Promowane

Ostatnio dodane

17.06.2019
Szczecin

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Szczecińskiego w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

01.05.2019
Szczecin

Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

03.03.2019
Szczecin

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

Od kandydatów oczekujemy:  stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;  znaczącego dorobku naukowego, udokumentowanego wysoko punktowanymi publikacjami w zakresie historii literatury i kultury polskiej;  sprawowania opieki w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;  doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich);  udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych;  udokumentowanej współpracy z otoczeniem zewnętrznym;  biegłej znajomości języka obcego – z zakresu języków konferencyjnych.

12.12.2018
Szczecin

Magistrant stypendysta

Uniwersytet Szczeciński

Magistrant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował pracę nad modelem rozwoju zdolności komunikacyjnych. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.

14.06.2018
Szczecin

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

Od kandydatów oczekujemy: 1. stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa; 2. znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko 3. punktowanymi publikacjami w zakresie literatury polskiej XX i XXI wieku, w szczególności w zakresie badań nad historią literatury kobiet, krytyki literackiej, teorii i historii autobiografizmu; 4. udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej; 5. doświadczenia prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich); 6. udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych; doświadczenia w kształceniu młodej kadry naukowej (sprawowanie opieki nad co najmniej jednym doktorantem) biegłej znajomości języka angielskiego.

14.06.2018
Szczecin

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

Od kandydatów oczekujemy: stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa; znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko punktowanymi   publikacjami   w   z akresie   historii   literatury   polskiej   XX   i   XXI   wieku,   szczególności w zakresie badań nad literaturą dokumentu osobistego; udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej; udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowani u  konferencji naukowych; doświadczenia  w  kształceniu  młodej  kadry  naukowej  (sprawowanie  opieki  nad  co  najmniej jednym doktorantem) biegłej znajomości języka angielskiego.

12.02.2018
Szczecin

Adiunkt w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

Od kandydatów oczekujemy:

22.04.2017
Szczecin

Profesor zwyczajny (US) w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa

Uniwersytet Szczeciński

Od kandydata na stanowisko adiunkta oczekujemy:

22.04.2017
Szczecin

Profesor zwyczajny US w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa

Uniwersytet Szczeciński

 

03.11.2016
Szczecin

Doktorant-stypendysta w dziedzinie filologii ze specjalnością językoznawczą

Uniwersytet Szczeciński

Wymagania:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.