Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by::

Promoted

Recently added

17.06.2019
Szczecin

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Szczecińskiego w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

01.05.2019
Szczecin

Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

03.03.2019
Szczecin

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

Od kandydatów oczekujemy:  stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;  znaczącego dorobku naukowego, udokumentowanego wysoko punktowanymi publikacjami w zakresie historii literatury i kultury polskiej;  sprawowania opieki w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;  doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich);  udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych;  udokumentowanej współpracy z otoczeniem zewnętrznym;  biegłej znajomości języka obcego – z zakresu języków konferencyjnych.

12.12.2018
Szczecin

Magistrant stypendysta

Uniwersytet Szczeciński

Magistrant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował pracę nad modelem rozwoju zdolności komunikacyjnych. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.

14.06.2018
Szczecin

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

Od kandydatów oczekujemy: 1. stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa; 2. znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko 3. punktowanymi publikacjami w zakresie literatury polskiej XX i XXI wieku, w szczególności w zakresie badań nad historią literatury kobiet, krytyki literackiej, teorii i historii autobiografizmu; 4. udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej; 5. doświadczenia prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich); 6. udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych; doświadczenia w kształceniu młodej kadry naukowej (sprawowanie opieki nad co najmniej jednym doktorantem) biegłej znajomości języka angielskiego.

14.06.2018
Szczecin

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

Od kandydatów oczekujemy: stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa; znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko punktowanymi   publikacjami   w   z akresie   historii   literatury   polskiej   XX   i   XXI   wieku,   szczególności w zakresie badań nad literaturą dokumentu osobistego; udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej; udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowani u  konferencji naukowych; doświadczenia  w  kształceniu  młodej  kadry  naukowej  (sprawowanie  opieki  nad  co  najmniej jednym doktorantem) biegłej znajomości języka angielskiego.

12.02.2018
Szczecin

Adiunkt w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

Od kandydatów oczekujemy:

22.04.2017
Szczecin

Profesor zwyczajny (US) w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa

Uniwersytet Szczeciński

Od kandydata na stanowisko adiunkta oczekujemy:

22.04.2017
Szczecin

Profesor zwyczajny US w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa

Uniwersytet Szczeciński

 

03.11.2016
Szczecin

Doktorant-stypendysta w dziedzinie filologii ze specjalnością językoznawczą

Uniwersytet Szczeciński

Wymagania:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.