Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 28.01.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.02.2018

Adiunkt biblioteczny

Dziedziny:
literaturoznawstwo

Rada Biblioteczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA BIBLIOTECZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Biblioteki Głównej UM, ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin, pok. 205 w terminie do dnia 9 lutego 2018 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

• wykształcenia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe);

• co najmniej sześcioletniego stażu pracy w bibliotece naukowej lub dwuletniego stażu na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji naukowej;

• doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich ze studentami;

• czynnej znajomości języka angielskiego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców

• znajomości zagadnień związanych z działalnością biblioteki medycznej.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

• podanie do Przewodniczącej Rady Bibliotecznej

• C.V.

• kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

• poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i / lub podyplomowych

• lista publikacji w wydawnictwach recenzowanych

• zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.

• zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.

• w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

wiecej informacji: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/strona,10,akcja,podglad.html?order=16&ogloszenie=49497

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.