Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 07.03.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.03.2018

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

Miejscowości:
Bydgoszcz
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Ze względu na ramy filologii polskiej oczekiwane jest zgłoszenie ze strony osoby posiadającej kwalifikacje polonistyczne i posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie), przy czym wymaga się także znajomości języków obcych w stopniu pozwalającym na zajmowanie się literaturą powszechną i problematyką komparatystyczną.

W zakresie dydaktyki za konieczne uznaje się wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich z literatury powszechnej, komparatystyki, a także problematyki medialnej (np. retoryka dziennikarska) i jej związków z literaturą.

Pożądane będzie także doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych.

W zakresie pracy naukowej oczekiwane jest przedstawienie dokumentującej osiągnięcia naukowe pełnej listy publikacji, zawierającej co najmniej jedną monografię, a także legitymowanie się redakcją bądź współredakcją naukową książek zbiorowych oraz organizacją bądź współorganizacją konferencji naukowych.

We wszystkich wymienionych przypadkach konieczne staje się wskazanie na domenę literatury powszechnej i komparatystyki ze szczególnym uwzględnieniem, kluczowego w naukowej pracy, obszaru mitu, w tym jego odniesienia do problematyki historycznej (np. powieści historycznej) i fantastyki.

Ponadto za istotne uważane będzie wykazanie się konspektem i co najmniej jednym rozdziałem rozprawy habilitacyjnej poświęconej wspomnianej problematyce lub przedstawieniem bardziej zaawansowanego stanu takiej rozprawy.

Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku,

- naukowe curriculum vitae,

- kwestionariusz osobowy,

- odpis dyplomu doktora lub pismo poświadczające nadanie stopnia naukowego doktora,

- wykaz dorobku naukowego obejmujący całość publikacji, referatów na konferencjach i innych prac naukowych,

- oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę. Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej z zarządzeniem Rektora UKW. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej, pok. 23, ul. Jagiellońska 11, 85-064 Bydgoszcz

Informacje

Data dodania:
7 marca 2018; 00:28 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
7 marca 2018; 00:28 (Sylwia Pikula)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.