Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 20.03.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.04.2017

ADIUNKT W INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ W ZAKŁADZIE LITERATURY XX I XXI WIEKU / ESTETYKA

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
literaturoznawstwo
Data ogłoszenia:
20.03.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta w INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku

 

WARUNKI KONKURSU:

  • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
  • doktorat opublikowany w postaci książki.
  • Studia magisterskie na kierunku filozofia.
  • Dorobek badawczy w zakresie literatury polskiej lat 1945-1989 oraz związków literatury polskiej XX wieku i filozofii (ze szczególnym uwzględnieniem estetyki), potwierdzony publikacjami w ważnych punktowanych periodykach naukowych i ważnych tomach zbiorowych.
  • Doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, uwzględniające zajęcia na temat literatury polskiej po roku 1918 (włącznie z literaturą najnowszą).
  • Udział w interdyscyplinarnych projektach grantowych.
  • Aktywny udział w życiu naukowym potwierdzony publikacjami i uczestnictwem w konferencjach naukowych. Doświadczenie organizacyjne w pracach na rzecz uczelni.

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora,

4. odpis dyplomu magisterskiego,

5. kwestionariusz osobowy,

6. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

7. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 7 kwietnia 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES:

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 16 maja 2017 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wyniku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do wszczęcia dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_03/bf881dc81809185d1b689579d5752e7d.pdf

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.