Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 22.06.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.06.2017

Adiunkt w Zakładzie Antropologii i Edukacji Polonistycznej

Miejscowości:
Toruń
Dziedziny:
literaturoznawstwo
Data ogłoszenia:
22.06.2017

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

-  Do konkursu mogą przystąpić kandydaci legitymujący się stopniem doktora habilitowanego w zakresie wiedzy o literaturze.

- Pożądane kompetencje naukowe związane z badaniem szerszego kontekstu kulturowego (współczesne życie artystyczne, nowe media, korespondencja sztuk).

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

- podanie - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)

- życiorys zawodowy

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

- odpis dyplomu doktorskiego

- odpis dyplomu doktora habilitowanego

- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)

- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)

- oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności) (formularz do pobrania)

- oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy

- w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (formularz do pobrania) Dokumenty należy składać/przesłać na adres: Instytut Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń; w terminie do dnia 22.06.2017 r. (decyduje data dostarczenia dokumentów). kontakt: filpol@umk.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.