Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 27.09.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.10.2018

Doktorant w Instytucie Języka Polskiego PAN (Kraków)

Instytucja:
Miejscowości:
Kraków
Dziedziny:
językoznawstwo

Wymagania:

- ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii,
- znajomość języka angielskiego,
- biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych,
- znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii,
- znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R,
- znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi),
- znajomość technik wizualizacji danych,
- od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu.

Dodatkowymi atutami będą:
- wykształcenie związane z tematyką projektu,
- udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych. 

Opis zadań:

Przyjęty kandydat będzie pełnił funkcję doktoranta - stypendysty w projekcie: "Wieloskalowa analiza tekstu i metodologiczne podstawy stylistyki komputerowej", finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Środki na realizację projektu przyznano w ramach konkursu Sonata BIS, nr 2017/26/E/HS2/01019.

Wywiązując się ze zobowiązań, doktorant będzie zajmował się analizą ilościową, aplikowaną do zależności składniowych i stylu autora. W ramach projektu zatrudniona osoba będzie mogła pracować w zespole badawczym, ucząc się i rozwijając znajomość składni, analizy Big Data, ewaluacji metod ilościowych w stylometrii.

W ramach projektu doktorant:
- przygotuje pracę doktorską pod kierunkiem dr. hab. Macieja Edera. Tematyka dysertacji związana będzie z ewaluacją i aplikacją metod stylometrycznych w kontekście badań relacji składni i atrybucji autorstwa,
- przygotuje (we współpracy z pracownikami projektu) artykuły naukowe,
- będzie brał aktywny udział w życiu naukowym, w tym konferencjach krajowych i zagranicznych,
- jest uczestnikiem lub przystąpi do Językoznawczych Studiów Doktoranckich prowadzonych w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie (szczegółowe warunki na stronie https://ijp.pan.pl/pl/studia-doktoranckie ).

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 4 października 2018, 00:00
Forma składania ofert: pocztą
Warunki zatrudnienia:

Warunki otrzymywania stypendium:
- czas: 48 miesięcy,
- kwota miesięczna stypendium: 3 000 zł. netto,
- doktorant – prócz stypendium – dysponował będzie środkami na:
a) wyjazdy konferencyjne,
b) kwerendy i wyjazdy badawcze.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe warunki przyznania stypendium określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” przyjęty uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.