Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 08.06.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.06.2020

Nauczyciel akademicki na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego

Instytucja:
Miejscowości:
Opole
Dziedziny:
językoznawstwo

Kandydat powinien posiadać:
1) stopień magistra filologii polskiej;
2) dorobek naukowy z zakresu lingwodydaktyki i/lub glottodydaktyki polonistycznej;
3) uprawnienia do nauczania języka polskiego jako ojczystego i jako obcego;
4) uprawnienia egzaminatora w egzaminach certyfikatowych poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego i doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
1) Ukończenie kursów i szkoleń z zakresu dydaktyki języka polskiego, neurodydaktyki, logopedii.
2) Doświadczenia jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej.
3) Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w zakresie dydaktyki języka polskiego i praktycznej nauki języka polskiego jako obcego.
4) Udział w konferencjach naukowych.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

5) wykaz publikacji,

6) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,

7) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW Uniwersytet Opolski Sekretariat Instytutu Językoznawstwa 45-040 Opole pl. Kopernika 11 p. 203 Termin: 26 czerwca 2020 r.

 

Więcej informacji

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.