Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 08.06.2020
Deadline for submitting applications: 26.06.2020

Nauczyciel akademicki na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego

Instytucja:
Cities/towns:
Opole
Fields:
językoznawstwo

Kandydat powinien posiadać:
1) stopień magistra filologii polskiej;
2) dorobek naukowy z zakresu lingwodydaktyki i/lub glottodydaktyki polonistycznej;
3) uprawnienia do nauczania języka polskiego jako ojczystego i jako obcego;
4) uprawnienia egzaminatora w egzaminach certyfikatowych poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego i doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
1) Ukończenie kursów i szkoleń z zakresu dydaktyki języka polskiego, neurodydaktyki, logopedii.
2) Doświadczenia jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej.
3) Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w zakresie dydaktyki języka polskiego i praktycznej nauki języka polskiego jako obcego.
4) Udział w konferencjach naukowych.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

5) wykaz publikacji,

6) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,

7) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW Uniwersytet Opolski Sekretariat Instytutu Językoznawstwa 45-040 Opole pl. Kopernika 11 p. 203 Termin: 26 czerwca 2020 r.

 

Więcej informacji

Information

Added on:
8 June 2020; 23:02 (Sylwia Pikula)
Edited on:
8 June 2020; 23:02 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.