Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 08.06.2020
Deadline for submitting applications: 26.06.2020

Nauczyciel kademicki na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego

Instytucja:
Cities/towns:
Opole
Fields:
językoznawstwo

Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego.

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Kandydat powinien posiadać:

1) stopień magistra filologii polskiej;

2) udokumentowane zainteresowania badawcze w zakresie dyskursu medialnego, handlowego lub biznesowego (np. publikacje naukowe, otwarty przewód doktorski);

3) umiejętność obsługi platform internetowych i podstawowych programów komputerowych.

4) kandydat powinien odznaczać się kreatywnością i dyspozycyjnością.

 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

1) posiadanie doświadczenia zawodowego poza sferą edukacyjną, powiązanego z zainteresowaniami badawczymi; 2) posiadanie kwalifikacji pedagogicznych i doświadczenia jako nauczyciel języka polskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;

2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia;

3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania;

5) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy;

6) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW Uniwersytet Opolski Sekretariat Instytutu Językoznawstwa 45-040 Opole pl. Kopernika 11, p. 203

Information

Added on:
8 June 2020; 23:08 (Sylwia Pikula)
Edited on:
8 June 2020; 23:08 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.