Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 08.06.2020
Заявки принимаются до: 26.06.2020

Nauczyciel kademicki na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego

Instytucja:
Местность:
Opole
Области:
językoznawstwo

Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego.

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Kandydat powinien posiadać:

1) stopień magistra filologii polskiej;

2) udokumentowane zainteresowania badawcze w zakresie dyskursu medialnego, handlowego lub biznesowego (np. publikacje naukowe, otwarty przewód doktorski);

3) umiejętność obsługi platform internetowych i podstawowych programów komputerowych.

4) kandydat powinien odznaczać się kreatywnością i dyspozycyjnością.

 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

1) posiadanie doświadczenia zawodowego poza sferą edukacyjną, powiązanego z zainteresowaniami badawczymi; 2) posiadanie kwalifikacji pedagogicznych i doświadczenia jako nauczyciel języka polskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;

2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia;

3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania;

5) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy;

6) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW Uniwersytet Opolski Sekretariat Instytutu Językoznawstwa 45-040 Opole pl. Kopernika 11, p. 203

Информация

Смотреть также

08.06.2020

Nauczyciel akademicki na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego

Kandydat powinien posiadać: 1) stopień magistra filologii polskiej; 2) dorobek naukowy z zakresu lingwodydaktyki i/lub glottodydaktyki polonistycznej; 3) uprawnienia do nauczania języka polskiego jako ojczystego i jako obcego; 4) uprawnienia egzaminatora w egzaminach certyfikatowych poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego i doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów.

21.04.2020

Asystent w Instytucie Literaturoznawstwa

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych, na I etacie na umowę o pracę w Instytucie Literaturoznawstwa w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

20.07.2019

Asystent na czas określony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta na czas określony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

05.06.2020

Adiunkt w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej

 Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах