Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 14.06.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.06.2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Miejscowości:
Szczecin
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Od kandydatów oczekujemy:

1. stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;

2. znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko

3. punktowanymi publikacjami w zakresie literatury polskiej XX i XXI wieku, w szczególności w zakresie badań nad historią literatury kobiet, krytyki literackiej, teorii i historii autobiografizmu;

4. udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej;

5. doświadczenia prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich);

6. udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych;

doświadczenia w kształceniu młodej kadry naukowej (sprawowanie opieki nad co najmniej jednym doktorantem)

biegłej znajomości języka angielskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US (71-065 Szczecin, al. Piastów 40b, bud. nr 5 pokój 208) następujące dokumenty:
 
 1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy;
 2)wniosek o zatrudnienie;
  3)życiorys i kwestionariusz osobowy;
 4)potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego,tytułu zawodowego lub równorzędnego;
  5)informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
    6) wykaz publikacji;
7) inne.. ..........
 
2. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie
mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
 
Na podaniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Zobacz także

09.02.2017

Asystent w Zakładzie Historii Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej

Opis KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ: - posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie historii literatury polskiej; - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań nad literaturą romantyzmu (dobrze widziany jest także dorobek   naukowy z zakresu literatury oświecenia); - akademickie doświadczenie dydaktyczne w zakresie historii literatury polskiej, szczególnie: literatura oświecenia,   literatura romantyzmu; - opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej; - biegła znajomość języka polskiego.

07.03.2018

Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki, w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych w zakresie literaturoznawstwa

07.03.2018

Adiunkt (literaturoznawstwo)

Ze względu na ramy filologii polskiej oczekiwane jest zgłoszenie ze strony osoby posiadającej kwalifikacje polonistyczne i posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie), przy czym wymaga się także znajomości języków obcych w stopniu pozwalającym na zajmowanie się literaturą powszechną i problematyką komparatystyczną.

07.03.2018

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

Ze względu na ramy filologii polskiej oczekiwane jest zgłoszenie ze strony osoby posiadającej kwalifikacje polonistyczne i posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie), przy czym wymaga się także znajomości języków obcych w stopniu pozwalającym na zajmowanie się literaturą powszechną i problematyką komparatystyczną.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.