Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 05.07.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.07.2017

Specjalista ds. współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami p-p oraz bibliotekami pedagogicznymi

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
dydaktyka
Data ogłoszenia:
05.07.2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami p-p oraz bibliotekami pedagogicznymi będzie należało:

 1. Moderowanie pracy ogólnopolskich sieci – praca online
 2. Prowadzenie konsultacji dla moderatorów poszczególnych sieci – indywidualne i grupowe
 3. Nadzór nad przebiegiem pracy sieci i pracą moderatorów sieci
 4. Prowadzenie spotkań stacjonarnych dla uczestników sieci, w tym opracowywanie programów spotkań, scenariuszy zajęć, materiałów warsztatowych – we współpracy z moderatorami poszczególnych sieci
 5. Opracowywanie kryteriów jakościowych dla ekspertów zewnętrznych, analiza ofert oraz wybór ekspertów zewnętrznych
 6. Współpraca z ekspertami, odpowiedzialnymi za prowadzenie zajęć przedmiotowych i problemowych
 7. Monitorowanie procesu uczenia się uczestników sieci - kontakty z uczestnikami, analiza sprawozdań moderatorów
 8. Wybór przykładów dobrych praktyk z zakresu wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli i upowszechnianie ich w środowisku oświatowym
 9. Redakcja merytoryczna tekstów publikowanych online
 10. Analiza efektów pracy sieci i opracowywanie wniosków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

ni e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: min. 5 lat
 • doświadczenie w prowadzeniu doskonalenia nauczycieli lub/i wspierania pracy szkoły,
 • doświadczenie w zakresie opracowywania programów szkoleń i materiałów szkoleniowych adresowanych do kadr oświaty,
 • doświadczenie w zakresie współpracy z ekspertami i trenerami w obszarze oświaty,
 • doświadczenie w redakcji merytorycznej tekstów z obszaru oświaty,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność.

p o ż ą d a n e:

 • kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi, potwierdzone ukończonymi kursami, szkoleniami, studiami,
 • znajomość prawa oświatowego, w tym przede wszystkim w zakresie doskonalenia nauczycieli, funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych,
 • znajomość podstaw dydaktyki i metod kształcenia uczniów, potwierdzona doświadczeniem w pracy w placówce oświatowej,
 • znajomość zasad wdrażania projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 14 lipca 2017 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. współpracy.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 14 lipca 2017r. do godz. 15.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
5 lipca 2017; 09:00 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
5 lipca 2017; 09:00 (Sylwia Pikula)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.