Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 21.12.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.01.2020

Starszy/a Specjalista/ka ds. Programów Naukowych

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
badania naukowe

Podstawowe obowiązki:

Zadania organizacyjno-administracyjne w ramach realizowanych projektów naukowych, w tym:
• organizacja wydarzeń we współpracy z opiekunem merytorycznym (seminariów, warsztatów, konferencji itp.) oraz nadzorowanie ich realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem;
• wdrażanie i nadzór nad stosowaniem procedur muzealnych i grantowych;
• przygotowywanie umów, opisów faktur, pobieranie i rozliczanie zaliczek, prowadzenie przetargów we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi, przygotowywanie ofert porównawczych;
• współpraca z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą oraz pozyskiwanie nowych kontaktów;
• nadzór nad realizacją wskaźników oraz formalnych aspektów współpracy z partnerami i uczestnikami projektów;
• rezerwacja pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działań naukowych, pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń i zasobów;
• organizacja podróży uczestników projektów (kupowanie biletów, rezerwacja hoteli itd.);
• sprawozdawczość na wewnętrzne potrzeby Muzeum oraz partnerów zewnętrznych;
• archiwizacja całości dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe humanistyczne;
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 – warunek konieczny;
• minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w organizacji i administracji międzynarodowymi projektami naukowymi (np. organizacja międzynarodowej konferencji);
• biegła znajomość pakietu MS Office oraz Adobe Reader;
• sumienność, skrupulatność, terminowość;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• pasja i zaangażowanie;
• umiejętność organizacji pracy i ustalania priorytetów;
• kreatywność;
• wysoka kultura osobista;
• rozwinięte umiejętności pracy zespołowej;
• umiejętności komunikacyjne, łatwość budowania pozytywnych relacji.

Mile widziane:
• wiedza z zakresu historii i kultury polskich Żydów.

Oferujemy:
• umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego.

Dodatkowe informacje: https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2019/12/19/oferta-pracy-starszya-specjalistaka-ds-programow-naukowych

Warunki aplikowania:

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 06.01.2019
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DNA/PN

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

03.11.2019

Specjalista ds. danych badawczych – Redaktor metadanych

Zadania/Rola w zespole • Wyszukiwanie i opracowywanie informacji dot. Otwartej Nauki i Otwartych Danych Badawczych • Przygotowywanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych dotyczących otwartych danych badawczych • Opracowywanie zasobów danych badawczych i sprawdzanie pod względem zgodności ze standardami metadanych odpowiednich dla poszczególnych zasobów • Współpraca z naukowcami tworzącymi treści naukowe na uczelni • Współpraca zespołów badawczych w tworzeniu Planów Zarządzania Danymi

07.11.2019

Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych; organizowanie prac Zespołów Ekspertów; analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach; ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów; współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami; udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową; prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN; prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców; współpraca z Radą NCN; realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.           Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny; wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych; skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego; skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.      

23.08.2018

Specjalista ds. naukowych

Oferujemy: - zatrudnienie w ramach delegowania od 1 listopada 2018 r. (1. stanowisko) oraz od 1 stycznia 2019 r. (2. stanowisko) - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie zastrzegamy możliwość 3 krotnego przedłużenia umowy o pracę na czas określony do 33 miesięcy - mieszkanie służbowe w Stacji PAN w ramach użyczenia

16.01.2020

Specjalisty/ki ds. otwartej nauki

CHC szuka kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. otwartej nauki Specjalist(k)a ds. otwartej nauki – praca na pół etatu w CHC IBL PAN w ramach dwóch grantów europejskich (Horyzont 2020).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.