Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 23.10.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.10.2018

Zastępca Kierownika w Dziale Badań i Analiz

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
kultura

Zadania główne:
Prowadzenie analiz oraz opracowywanie raportów dotyczących kultury i dziedzictwa na potrzeby NCK oraz MKiDN,
Projektowanie, realizacja i opracowywanie raportów z badań ewaluacyjnych dotyczących projektów własnych NCK lub innych działań realizowanych w sektorze kultury,
Koordynacja badań oraz ewaluacji realizowanych na zamówienie Narodowego Centrum Kultury, w tym przygotowywanie zapytań ofertowych, ocena ofert, kontrola jakości realizacji badań, weryfikacja poprawności wykonania usług,
Opracowywanie materiałów merytorycznych dotyczących pracy Działu.

Zadania pomocnicze:
Popularyzacja wiedzy eksperckiej i naukowej z dziedzin istotnych dla polityki
kulturalnej,
Udział w przygotowaniu konferencji, seminariów, warsztatów i szkole
realizowanych przez Dział ds. Badań,
Współpraca z innymi działami NCK w zakresie realizacji zadań Działu ds. Badań
wskazanych przez Dyrektora NCK.

WYMAGANIA

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe (tytuł magistra),
wymagany profil (specjalność): nauki społeczne lub humanistyczne,

Wymagania dodatkowe:
Doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów badawczych dotyczących
kultury, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w publicznej instytucji
kultury.
Doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu realizującego badania społeczne,
Umiejętność projektowania i realizacji projektu badawczego (od opracowania
koncepcji badan do publikacji i popularyzacji wyników badań),
Dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego (w mowie i piśmie),
Znajomość sektora kultury w Polsce i zagadnień z obszaru polityk kulturalnych,
Znajomość uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania instytucji
publicznych.

OFERUJEMY

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dogodna lokalizacja
Otwarty zespół ludzi nastawionych na rozwój
Dodatkowo: m.in. prywatna opieka medyczna na preferencyjnych warunkach, karnet sportowy, wczasy pod gruszą, premia roczna.

DODATKOWE INFORMACJE

www.nck.pl

WARUNKI APLIKOWANIA

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) należy składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jmajewska@nck.pl

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
23 października 2018; 23:32 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
23 października 2018; 23:32 (Sylwia Pikula)

Zobacz także

31.08.2016

Kierownik Działu Badań Narodowego Centrum Kultury

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Narodowym Centrum Kultury I. Kierownik Działu Badań Narodowego Centrum Kultury Wymagania niezbędne: stopień doktora w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych, minimum dwa lata doświadczenia w samodzielnym kierowaniu zespołem badawczym realizującym projekty w zakresie badań kulturowych lub społecznych, posiadanie dorobku naukowego lub eksperckiego w badaniach kultury, znajomość sektora kultury w Polsce oraz zagadnień z obszaru polityk kulturalnych, znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych, bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie. Wymagania dodatkowe: stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych, zaawansowana wiedza z zakresu metodologii badań kultury, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, doświadczenie w pracy w sektorze publicznym Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: nadzór merytoryczny i organizacyjny nad programem badawczym prowadzonym przez NCK, współtworzenie strategii programu badawczego NCK, nawiązywanie kontaktów i komunikacja z instytucjami nauki i kultury w Polsce niezbędne do realizacji programu, współpraca z zespołami eksperckimi NCK, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą zespołu pracowników Działu Badań. Wymagane dokumenty: życiorys (CV), kserokopie świadectwa pracy, kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp., kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,   inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

10.01.2018

Pracownik Działu Edukacji

MUZEUM PANA TADEUSZA ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH POSZUKUJE PRACOWNIKA DZIAŁU EDUKACJI

21.12.2019

Adiunkt (koordynator projektów edukacyjnych) w Dziale Edukacji

OPIS STANOWISKA • koordynowanie prac związanych z programem kulturalno-edukacyjnym dla Galerii Sztuki Starożytnej (udział w pracach zespołu projektowego, współpraca z innymi działami muzeum, odpowiedzialność za przebieg procedur administracyjnych i obieg dokumentacji finansowej), • nadzór i koordynacja zadań w zakresie oferty programowej Galerii poprzez ścieżki: wirtualną, edukacyjną, familijną, zaangażowania, obcojęzyczną, profesjonalną i specjalną. • nadzór merytoryczny nad lekcjami muzealnymi, oprowadzaniami, warsztatami i innymi zajęciami odbywającymi się w Galerii Sztuki Starożytnej, • opracowywanie wytycznych do lekcji muzealnych i oprowadzeń dotyczących sztuki starożytnej, • szkolenia edukatorów w zakresie sztuki starożytnej, w tym sprawdzanie scenariuszy i hospitacja zajęć, • opracowywanie druków, kart edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych dotyczących sztuki starożytnej, • opracowywanie merytoryczne i koordynacja programów edukacyjnych towarzyszących wystawom czasowym, • opracowywanie merytoryczne i koordynacja kursu historii sztuki „Wielcy twórcy”, • koordynacja prac nad utrzymaniem i rozbudową systemu audioprzewodników do galerii stałych i wystaw czasowych w Muzeum, • przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych, • przygotowywanie i procedowanie umów z partnerami zewnętrznymi, • porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów,

20.03.2017

Rzecznik Prasowy Narodowego Centrum Kultury

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Narodowym Centrum Kultury:  

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.