Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 21.12.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2019

Adiunkt (koordynator projektów edukacyjnych) w Dziale Edukacji

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
nauki humanistyczne

OPIS STANOWISKA

• koordynowanie prac związanych z programem kulturalno-edukacyjnym dla Galerii Sztuki Starożytnej (udział w pracach zespołu projektowego, współpraca z innymi działami muzeum, odpowiedzialność za przebieg procedur administracyjnych i obieg dokumentacji finansowej),
• nadzór i koordynacja zadań w zakresie oferty programowej Galerii poprzez ścieżki: wirtualną, edukacyjną, familijną, zaangażowania, obcojęzyczną, profesjonalną i specjalną.
• nadzór merytoryczny nad lekcjami muzealnymi, oprowadzaniami, warsztatami i innymi zajęciami odbywającymi się w Galerii Sztuki Starożytnej,
• opracowywanie wytycznych do lekcji muzealnych i oprowadzeń dotyczących sztuki starożytnej,
• szkolenia edukatorów w zakresie sztuki starożytnej, w tym sprawdzanie scenariuszy i hospitacja zajęć,
• opracowywanie druków, kart edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych dotyczących sztuki starożytnej,
• opracowywanie merytoryczne i koordynacja programów edukacyjnych towarzyszących wystawom czasowym,
• opracowywanie merytoryczne i koordynacja kursu historii sztuki „Wielcy twórcy”,
• koordynacja prac nad utrzymaniem i rozbudową systemu audioprzewodników do galerii stałych i wystaw czasowych w Muzeum,
• przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych,
• przygotowywanie i procedowanie umów z partnerami zewnętrznymi,
• porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów,

WYMAGANIA

• wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek archeologia lub inne pokrewne np. historia sztuki, kulturoznawstwo, polonistyka),
• dobra znajomość historii sztuki polskiej i powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,
• 2-letnie doświadczenie w zakresie koordynacji programów edukacyjnych w instytucji kultury,
• doświadczenie w zakresie popularyzacji sztuki i kultury;
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (dodatkowy język obcy mile widziany),
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres,
• systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
• obsługa (Word, Excel, Paint, Power Point, Outlook oraz Adobe Reader).

OFERUJEMY

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;
• dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
• rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: styczeń 2020 r.
• wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie.

DODATKOWE INFORMACJE

http://www.mnw.art.pl/

WARUNKI APLIKOWANIA

• dokumenty należy złożyć do dnia 31.12.2019 r. do godziny 24.00,
• adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl w tytule: nabór Dział Edukacji,
• decyduje data wpływu oferty na skrzynkę muzealną.

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

03.11.2019

Profesor nadzwyczajny w zakresie językoznawstwa polskiego

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie językoznawstwa polskiego

04.12.2017

Profesor nadzwyczajny w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Wymagane dokumenty:  podanie kandydata,  wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Techniczno-Humanistycznej (druk do pobrania na:. http://www.whs.ath.bielsko.pl/index.php/praca/plikidopobrania.html)  życiorys,  odpis nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,  wykaz publikacji uwzględniający dorobek naukowy a) do momentu nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, b) po nadaniu tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,  informacje o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych, zwłaszcza w zakresie kształcenia młodej kadry.  wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat,  oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,  zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej

21.12.2019

Researcher – Archiwista

Główne zadania: • przeprowadzanie kwerend tematycznych w archiwach polskich i zagranicznych (m.in. na obszarze poradzieckim) na potrzeby projektów prowadzonych przez Dział Archiwum oraz innych projektów realizowanych przez Instytut Pileckiego, • pozyskiwanie materiałów archiwalnych, ich porządkowanie, opracowywanie, ewidencjonowanie, zabezpieczanie i digitalizacja.

07.11.2019

Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych; organizowanie prac Zespołów Ekspertów; analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach; ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów; współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami; udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową; prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN; prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców; współpraca z Radą NCN; realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.           Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny; wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych; skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego; skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.      

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.